De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft in Gronau de grensoverschrijdende projecten “Berkeln 2018-2020” en “GrensInfoPunt EUREGIO” goedgekeurd. Daarmee vloeit de komende jaren rond €1.375.000,- in het Duits-Nederlandse grensgebied. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld.

Tussenoplossing GrensInfoPunt EUREGIO

Door de goedkeuring van het INTERREG-project kunnen werkgevers en werknemers tenminste tot en met 2020 met individuele grensvragen bij het GrensInfoPunt (GIP) terecht. De adviseurs van het GIP helpen bij vraagstukken over werken en werkgelegenheid in het buurland. Het GrensInfoPunt in de EUREGIO is op dit moment nog onderdeel van het INTERREG-project “Unlock”, dat begin 2019 afloopt. Door de nieuwe financiering van ruim één miljoen euro kan de informatievoorziening tot en met 2020 voortgezet en doorontwikkeld worden. De INTERREG-Stuurgroep heeft vastgesteld dat het project slechts als tussenoplossing dient, totdat de overheden aan weerszijde van de grens bereid zijn een structurele financiering beschikbaar te stellen. Het voortbestaan van de GrensInfoPunten na 2020 is daarom nog ongewis.

“Berkeln 2018-2020”

Onder het motto “Weiter Berkeln!” vloeit in totaal €360.000,- naar het stroomgebied van de Berkel. De Duitse en Nederlandse partners hebben als doel om – van de bron tot aan de monding – een grensoverschrijdend netwerk op te bouwen op het gebied van toerisme, verbetering van de waterkwaliteit, natuur- en milieubescherming en cultuur en educatie. Tevens zal er een jaarlijks grensoverschrijdend “Berkelfestival” georganiseerd worden. Het festival zal dit jaar van 24 tot en met 26 augustus plaatsvinden,

waarbij de focus op de gemeente Berkelland ligt. Projectpartners aan Nederlandse kant zijn de gemeenten Zutphen, Lochem, Berkelland en het waterschap Rijn en IJssel en aan Duitse kant de steden Vreden, Gescher, Coesfeld, Billerbeck en Stadtlohn. Laatstgenoemde is penvoerder namens het consortium.

INTERREG-subsidie

De twee projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” in totaal rond €688.000,- aan EU-middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de provincies Gelderland en Overijssel en aan Duitse zijde de Bondslanden Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen gezamenlijk €395.000,- bij als nationale INTERREG-partners. Samen met de eigen bijdrage van de regionale projectpartners wordt daarmee in totaal ruim €1.375.000,- geïnvesteerd in de EUREGIO.

X