Subsidieregeling People to People 2: financieringsmogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten

Subsidieregeling People to People 2: financieringsmogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten

Op 1 juli jl. is People to People 2, een subsidieregeling van Euregio Maas-Rijn, van start gegaan. In het kader van deze regeling kunnen subsidieaanvragen voor Euregionale ‘microprojecten’ ingediend worden. Deze projecten dienen ‘grensoverschrijdende ontmoetingen en uitwisseling tussen burgers, verenigingen, organisaties, bezoekers en openbare instellingen te stimuleren’. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 30 september 2022 zijn ingediend.

De microprojecten mogen van uiteenlopende aard zijn. De focus vanuit Euregio Maas-Rijn ligt op zes thema’s: cultuur – arbeidsmarkt, onderwijs en jeugd – burgerparticipatie en publieke dienstverlening – toerisme en recreatie – natuur en milieu – sport en gezondheid. Bij goedkeuring van een subsidieaanvraag kan tot wel 50 procent van de projectkosten worden gesubsidieerd, tot een maximum van 40.000 euro. De initiatieven dienen grensoverschrijdende activiteiten te bevorderen en dicht bij de burger te staan.

Eerdere People to People initiatieven

Tijdens het eerste People to People initiatief, dat tussen 2017 en 2019 plaatsvond, werden 137 verschillende projecten ingediend. Deze varieerden van een uitwisseling tussen kappersopleidingen en een grensoverschrijdend natuurpark tot een toneel- en muziekstuk over de Tweede Wereldoorlog in de Euregio Maas-Rijn.

X