Symposium business services in de euregio

Symposium business services in de euregio

Ter gelegenheid van het afscheid van Dr. Thomas Merz en de introductie van Bram ten Kate als nieuwe directeur van Fontys International Business School Venlo organiseert Fontys op donderdag 5 oktober een symposium. Lector Business Services Innovation bij Fontys Prof. Dr. Bart Nieuwenhuis geeft een lezing over business services in de euregio.

Thomas Merz is sinds 1 juli dit jaar benoemd als professor bij IST-Hochschule für Management in Düsseldorf, waar hij tevens studieleider is voor de Bachelor of Business Administration. Drs. Bram ten Kate werkte hiervoor als decaan op de Hanze International Business School in Groningen. Ten Kate bouwt voort op de euregionale oriëntatie van Fontys Venlo die onder Merz is ingezet, waaronder de oprichting van het lectoraat Fontys Crossing Borders.

“We moeten niet meer denken in grenzen tussen landen, maar in Europees verband, zeker in deze grensregio,” zei Ten Kate onlangs in een interview. Ook Merz wil zich vanuit Düsseldorf blijven richten op de euregio en daarbuiten. “Ik heb vanuit Fontys al een heel netwerk dat ik verder wil uitbouwen. Service Management en Business Administration vragen immers om een internationale benadering. Nederlandse mkb-bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij het verkrijgen van stage- of afstudeerprojecten in Noordrijn-Westfalen op het gebied van marketing en services kunnen zich bij mij melden,” aldus Merz.

Meer informatie op https://www.ist-hochschule.de

Over de auteur

Michiel Savelsbergh is eigenaar van Savelsbergh Communicatie in Venlo. Hij is gespecialiseerd in euregionale marketing en communicatie tussen Duitsland en Nederland. 

 

 

X