Twentse maakindustrie kijkt over de grens tijdens Industriedag Duitsland

Twentse maakindustrie kijkt over de grens tijdens Industriedag Duitsland
Directielid Pieter Dillingh van Kennispark Twente: "Wij kijken geregeld over de grens en zien dat daar kansen liggen."

Op woensdag 22 maart 2017 organiseert VNO-NCW Midden in samenwerking met verschillende partners de Industriedag Duitsland met als thema ‘Hoe te ondernemen met de Duitse buren?’. Een van die partners is Kennispark Twente. We vroegen directielid Pieter Dillingh van Kennispark Twente naar het hoe en waarom van de Industriedag Duitsland.

Waarom een Industriedag Duitsland?

We organiseren deze dag samen met diverse partners om bedrijven in Overijssel te informeren over de mogelijkheden van Duitsland als samenwerkingsland. We willen op deze manier de stap naar Duitsland makkelijker maken. Voor industriële bedrijven valt er veel te halen in Duitsland, vooral op het gebied van machine- en apparatenbouw, industrial design en industrial projectmanagement. Bedrijven in Overijssel kunnen een rol spelen als leveranciers van specifieke hightech producten waar in Duitsland vraag naar is.

De Industriedag wordt georganiseerd met middelen van het stimuleringsprogramma GO4export, ondersteund door de Provincie Overijssel. Wat houdt dit programma precies in?

Dit programma is opgezet om de export vanuit Overijssel naar het buitenland te stimuleren en wordt uitgevoerd door de samenwerkende partners Trade Office Zwolle, MKB-Deventer, Oost NV, VNO-NCW Midden, Hogescholen Saxion en Windesheim, VMO, WTC en Kennispark Twente. VNO-NCW organiseert de Industriedag Duitsland vanuit deze gemeenschappelijke samenwerking. Kennispark Twente is vanuit deze samenwerking betrokken bij de dag. De Industriedag vindt plaats in het World Trade Center Twente in Hengelo, hét aanspreekpunt in de regio als het gaat om internationaal zakendoen.

Voor wie is de Industriedag bedoeld?

De dag is bedoeld voor eindverantwoordelijken in de maakindustrie, zoals DGA’s, MT-leden, exportmanagers & commercieel managers, die hun netwerk in de Duitse markt willen opzetten én versterken. Gedurende de dag zal onder meer aandacht worden besteed aan de kansen & belemmeringen op de Duitse markt, welke partijen in Duitsland interessant zijn om mee in contact te komen, en hoe Duitse branche- en sectorexperts Nederlandse ondernemers verder kunnen helpen. De dag is vooral gericht op bedrijven uit de sectoren HTSM, medische technologie, automotive, energie & milieutechnologie en 3D-printing.

Wat wil Kennispark Twente met deze Industriedag bereiken?

Wij willen de industriële bedrijven in onze directe omgeving kennis laten maken met Duitsland als een interessant land om mee samen te werken. Vooral omdat daar veel ontwikkelingspotentieel zit. De Europese Unie stimuleert zakendoen over de grens, zodat fysieke grenzen minder betekenis krijgen en onze concurrentiekracht wordt versterkt. Daarvoor subsidieert zij het vormen van grensoverschrijdende clusters, het uitwisselen van kennis en gezamenlijk onderzoek. Het INTERREG-programma helpt Twentse mkb-ondernemers bij product- en procesinnovatie. Kennispark Twente is het startpunt voor ondernemers die graag meedoen aan deze Europese projecten.

Kijkt Kennispark Twente vaak over de grenzen heen richting Duitsland? Op welke manier?

Wij kijken geregeld over de grens en zien dat daar kansen liggen. Samenwerking met andere kennisinstellingen resulteerde onder andere in de opening van het Fraunhofer Project Center op de campus van de Universiteit Twente. Daarnaast zetten we in op programma’s van INTERREG als Ipro-N, GEP, Rocket en Bionica. INTERREG financiert samenwerkingsprojecten in de grensregio’s van Europa. Het doel is de innovatiekracht van de regio’s te vergroten en de grens als barrière weg te nemen. Maar we organiseren ook het event Techconn, een platform waarbij Duitse ondernemers uit de maakindustrie zich kunnen aansluiten. Op Techconn ontmoeten ondernemers en opdrachtgevers uit de innovatieve maakindustrie elkaar. Ze krijgen alle mogelijkheden om zich te concentreren op het uitwisselen van ideeën, concepten, kansen en mogelijkheden. Het concept van Techconn kenmerkt zich door concentratie op wat er echt toe doet: kwalitatief goede contacten en inhoudelijk interessante netwerken. Op 15 juni 2017 vindt de tweede editie van Techconn plaats.

Kunt u alvast een tipje van de sluier van het programma van de Industriedag oplichten?

Bezoekers kunnen een dag vol inspiratie over zakendoen in Duitsland verwachten, met tal van interessante, verdiepende workshops. De INTERREG-programma’s gericht op samenwerking met Duitsland waar Kennispark ook haar aandeel in heeft, zullen hier een rol spelen. Het exacte programma wordt binnenkort bekend gemaakt. We hopen op 22 maart ruim 100 gemotiveerde ondernemers te mogen begroeten!

Meer informatie over de Industriedag Duitsland is binnenkort te vinden op http://www.kennispark.nl/nl/events/industriedag-duitsland/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Möchten Sie zweimal wöchentlich und gezielt über Neuigkeiten aus dem
deutsch-niederländischen Geschäftsleben informiert werden?
Dann abonnieren Sie jetzt den kostenlosen AHA24x7.com-Newsletter.

AHA24x7.com wil u graag regelmatig op de hoogte houden met gericht nieuws uit de
Duits-Nederlandse community. Registreer u via onderstaand formulier op de gratis AHA24x7 newsletter.

Datenschutzerklärung | privacy statement

Sie haben den Newsletter erfolgreich abonniert

Beim Versuch, Ihre Anfrage zu senden, ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es erneut.

Ich willige ein, dass die mediamixx GmbH meine Daten zur Versendung des AHA24x7-Newsletters nutzt.
X