Goed opgeleide werknemers in Duitsland kunnen volgens een onderzoek al in 2030 op jaarbasis bijna 14.000 euro meer verdienen. Maar lang niet elke werknemer heeft dezelfde kansen. En er is een grote maar.

Duitse werknemers mogen rekenen op flink meer salaris. Tot 2030 zou het inkomen per hoofd voor vakpersoneel omgerekend met 13.800 euro per jaar kunnen stijgen. Dat verwacht tenminste Korn Ferry, een internationaal actief consultancybureau dat zich met name richt op personeel. Experts benadrukken echter dat lang niet elke werknemer een salarisexplosie mag verwachten.

Hoogopgeleiden mogen in Duitsland de komende jaren hopen op een echte geldregen. Want een ding maakt de Bondsrepubliek bijzonder. In geen enkel ander land op het continent zal de schaarste aan vakpersoneel nog voor het eind van het volgende decennium zo nijpend worden als hier. Dat plaatst werknemers in een sterke positie ten opzichte van werkgevers; echter onder een voorwaarde: dat de werknemer beschikt over de gevraagde kwalificaties. “De arbeidsmarkt van de toekomst zal zich kenmerken door gelijktijdige schaarste en overvloed”, zegt Annette Goldhausen, salarisexpert bij Korn Ferry.

Nu al krijgt de grootste economie van Europa te maken met schaarste bij kandidaten met bepaalde, speciale kennis. Bijzonder geliefd zijn natuurwetenschappelijk-technisch opgeleide mensen, maar dit zijn in geen geval de enige sleutelkwalificaties in het tijdperk van digitalisering. Over het algemeen hebben universitair opgeleiden, die al beschikken over praktijkervaring en zich continu hebben bijgeschoold, uitstekende vooruitzichten voor een geslaagde carrière op de Duitse arbeidsmarkt. Dat geldt vooral als ze goed op de hoogte zijn van de digitale economie.

Volgens berekeningen van experts kunnen vakkrachten van dit kaliber in 2030 gemiddeld nominaal circa 16.000 dollar meer verdienen dan vandaag, dat is omgerekend 13.800 euro. Het consultancybureau becijfert dat dit momenteel circa 11 miljoen mensen betreft.

Geen hoerastemming voor iedereen

Andere werknemers mogen er enkel van uitgaan dat hun salaris wordt aangepast aan de stijgende inflatie. “Er is een groot aantal mensen beschikbaar, echter niet met de benodigde kwalificaties”, zo staat te lezen in het rapport. Maar de hoogopgeleiden gaan gouden tijden tegemoet, hun onderhandelingspositie ten opzichte van de werkgever zal flink verbeteren. Vanuit het perspectief van de werkgever zou dit best eens pijn kunnen gaan doen. Want het gebrek aan vakpersoneel dwingt hen tot flinke concessies bij de salarissen. “Voor specifieke groepen zullen de loonkosten regelrecht exploderen”, zegt expert Goldhausen.

Dat vakmensen in Duitsland gouden tijden tegemoet gaan, komt met name door de bijzondere combinatie van een zwakke demografie en een sterke economie. In geen enkele andere grote economie op het westelijk halfrond zullen de salarissen zo de pan uitrijzen als in het vergrijzende Duitsland, verwachten de experts. Zelfs internationaal bezien zijn de vooruitzichten op de Duitse arbeidsmarkt rooskleurig.

Volgens Korn Ferry zijn er maar vier grote landen, waarin de inkomens per hoofd voor hoogopgeleide vak- en arbeidskrachten nog sneller zullen stijgen. Dat geldt vooral voor Hongkong (met 40.500 dollar) en Singapore (29.100 dollar) Hiervoor geldt: weinig beschikbare kandidaten en tegelijkertijd een hoge vraag naar goed opgeleid personeel. Daarbij komt Australië met zijn oververhitte arbeidsmarkt (28.600 dollar).

In Japan zijn de inkomensvooruitzichten voor hoogopgeleiden met 18.500 dollar meer eveneens iets beter dan in Duitsland, het Aziatische land lijdt net als Duitsland onder een snel vergrijzende beroepsbevolking.

Lees het Duitse artikel hier

X