Vastgoedprijzen in Duitse grote steden door het dak

Vastgoedprijzen in Duitse grote steden door het dak

Volgens een Bundesbank-rapport is er in meerdere grote Duitse steden sprake van exorbitant hoge prijzen voor woonvastgoed. Een einde van de boomfase is niet in zicht, aldus STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater.

Wie de ontwikkelingen op de Duitse vastgoedmarkt volgt, stelt vast dat de koopprijzen in de grote steden Berlijn, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München en Köln sinds 2010 twee maal zo snel zijn gestegen als gemiddeld in Duitsland het geval was.

En deze prijsverhogingen zijn met name verleden jaar nog eens in een stroomversnelling geraakt; met 8 % gingen volgens berekeningen van de Bundesbank de prijzen voor woonvastgoed in 2016 omhoog, terwijl het percentage in de jaren ervoor tussen de 6 en 6,75 % lag.

Te verklaren valt dit hoge tempo enerzijds door de aanhoudend lage hypotheekrente en de momenteel hoogst bescheiden aantrekkingskracht van andere investeringsopties, anderzijds door de solide loonontwikkeling in Duitsland alsmede de ongeremde run op de stedelijke agglomeraties; grote steden zijn vanwege hun banenaanbod zeer in trek bij de mensen, terwijl tegelijkertijd op het platteland het aantal banen veelvuldig dalende is.

Vastgoed-transacties ter waarde van € 210 miljard

Van een zeepbel-effect zoals in de VS in het jaar 2007 is volgens vastgoed-experts echter geen sprake. Vooralsnog vindt er geen significante toename bij transacties plaats, d.w.z. dat niets er momenteel op wijst dat steeds meer onroerend goed enkel om speculatieve beweegredenen wordt gekocht en verkocht. In 2016 werd er in Duitsland onroerend goed ter waarde van € 210 miljard verkocht, dat was 7,7 % meer dan in het jaar daarvoor. Een einde van de vastgoed-boom is voorlopig dan ook niet in zicht.

X