Venlolezing: euregionaal bewustzijn creëren

Venlolezing: euregionaal bewustzijn creëren
Vincent Pijnenburg tijdens zijn Venlolezing

Op 10 januari sprak Vincent Pijnenburg, docent promovendus bij Fontys Crossing Borders in Venlo, de 9e editie van de Venlolezing uit. De Venlolezing is een inspirerend betoog door een Venlonaar jonger dan 35 jaar en is bedoeld om iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de gemeente Venlo te inspireren. Dit jaar stond de Venlolezing volledig in het teken van het fenomeen ‘grens’.

Vincent, die als buitenpromovendus van de Radboud Universiteit promoveert op het thema regionale en ruimtelijke ontwikkeling in het Duits-Nederlandse grensgebied, pleit in zijn betoog om onder de grensbewoners een euregionaal bewustzijn aan te wakkeren zodat grensbewoners in de toekomst euregionale ambassadeurs worden. Ambassadeurs die de kansen inzien en uitdragen van het leven in een grensregio. Ondanks alle goede grensoverschrijdende Vincent Pijnenburg Venlolezinginitiatieven is er volgens Pijnenburg meer nodig om een structurele doorbraak te creëren binnen de grensoverschrijdende samenwerking. Het ontbreekt de burgers nog altijd aan een euregionaal bewustzijn. Een thema dat niet of nauwelijks leeft. Kennismaking met de andere zijde van de grens vanaf jonge leeftijd is volgens hem de basisvoorwaarde om grensbewoners ongedwongen kennis te laten maken met de kansen in de grensregio. Dat is bovendien hard nodig omdat de grens nog altijd een verlammende werking heeft op demografische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de grensregio.

Volgens Pijnenburg zou een grensstad als Venlo zich op drie pijlers moeten richten: euregionaal onderwijs, euregionale planning en euregionaal ambassadeurschap. De uitwerking van deze drie pijlers zijn terug te vinden op www.venlolezing.nl.

 

X