Dansliefhebbers die in een Duitse club willen gaan dansen tijdens het lange paasweekend, komen al snel bedrogen uit. Op verschillende religieuze feestdagen in Duitsland geldt namelijk een dansverbod. Zo ook op Goede Vrijdag. Dit betekent dat er op deze dag niet publiekelijk (in discotheken of dansfeesten) mag worden gedanst. Veel deelstaten hanteren dit dansverbod ook nog op Stille Zaterdag. De deelstaten mogen namelijk zelf bepalen op welke feestdagen ze het dansverbod handhaven. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete.

De deelstaat Baden-Württemberg is het strengst, hier geldt een 24-uurs dansverbod op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op Eerste Kerstdag. In Noordrijn-Westfalen moeten dansliefhebbers alleen op Goede Vrijdag 24 uur lang hun dansschoenen thuis laten. Wel geldt hier ook op Witte Donderdag een dansverbod tussen 18 en 24 uur en op kerstavond (Heiligabend) tussen 16 en 24 uur. Berlijn, Bremen en Hamburg zijn het meest liberaal: hier gelden geen 24-uurs verboden meer. Zo mag er in Berlijn op Goede Vrijdag alleen tussen 4 uur ’s ochtends en 9 uur ’s avonds niet publiekelijk worden gedanst.

De laatste jaren komen er steeds meer protesten tegen het dansverbod, vooral onder jongeren. Deze vinden deze ooit door de kerk opgelegde regel niet meer van deze tijd. Er vinden in de dagen voor Pasen dan ook regelmatig protestacties plaats in Duitsland. Maar de Evangelische Kerk houdt vooralsnog vast aan de rust op de zogenaamde ‘stille dagen’.

X