Versoepeling coronamaatregelen Noordrijn-Westfalen: meeste maatregelen vervallen

Versoepeling coronamaatregelen Noordrijn-Westfalen: meeste maatregelen vervallen

Waar in Nederland het aantal coronabesmettingen sinds een week weer sterk stijgt, blijven de besmettingscijfers in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen stabiel: op 9 juli bedroeg het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners in 7 dagen er 5,9. Vandaag voert Noordrijn-Westfalen dan ook een reeks versoepelingen in voor steden en Kreise die in de zogeheten ‘Inzidenzstufe 0’ vallen. Dat zijn steden en Kreise waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen in de afgelopen 5 dagen onder de 10 heeft gelegen. Hier komt het grootste deel van de coronamaatregelen te vervallen. Anderhalve meter afstand houden wordt dan op de meeste plekken een aanbeveling in plaats van een verplichting. Ook andere contactbeperkingen verdwijnen.

De mondkapjesplicht blijft alleen gelden op plekken die noodzakelijkerwijs ook bezocht worden door mensen die nog niet zijn gevaccineerd. Dit houdt onder andere in dat in de detailhandel, in het openbaar vervoer, in taxi’s, bij artsen en in ziekenhuizen nog wel een mondkapje gedragen moet worden. Datzelfde geldt voor contactberoepen en de horeca, tenzij medewerkers een negatieve test kunnen overleggen. Het is bedrijven, instellingen etc. echter wel toegestaan om zelf een mondkapjesplicht in te stellen.

Horeca: capaciteitsbeperkingen vervallen

In de horeca vervallen bijna alle maatregelen. Er is geen beperking meer in het aantal gasten dat ontvangen mag worden, als de tafels maar op voldoende afstand van elkaar staan. Het personeel dient ofwel te beschikken over een negatieve (zelf)test ofwel een mondkapje te dragen.

Werk: negatieve test bij terugkeer na 5 dagen afwezigheid

Met het oog op virusmutaties is er voor het bedrijfsleven ook een nieuw voorschrift toegevoegd aan de coronaverordening van Noordrijn-Westfalen. Personeelsleden die nog niet volledig zijn gevaccineerd danwel zijn genezen van corona en die na 1 juli door bijvoorbeeld vakantie minstens vijf dagen niet hebben gewerkt, dienen na terugkeer op de werkplek een negatieve test te tonen of moeten ter plekke een test doen.

Negatieve test alleen nog verplicht wanneer geen afstand gehouden kan worden

Daarnaast zijn negatieve testen alleen nog maar verplicht bij privéaangelegenheden, feestjes en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals in discotheken en bij volksfeesten. Mensen die volledig gevaccineerd danwel van corona genezen zijn, vormen een uitzondering op deze testregel. Zij kunnen hun vaccinatiebewijs of herstelverklaring laten zien voor toegang.

Privébijeenkomsten: negatieve test bij meer dan 50 gasten

Bij privébijeenkomsten hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden wanneer het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen ook in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen 7 dagen lager dan tien was. Bij bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers geldt dat alle niet-gevaccineerde of genezen personen moeten beschikken over een negatieve test.

Is de ‘Inzidenzstufe’ in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen zeven dagen 0, dan zijn ook volksfeesten, kermissen, schuttersfeesten en soortgelijke evenementen weer toegestaan, mits alle deelnemers een negatieve test kunnen overleggen.

Grootschalige evenementen: negatieve test bij meer dan 5.000 toeschouwers

Ook grote evenementen zijn weer toegestaan. Vanaf 5.000 toeschouwers (inclusief personen die volledig zijn gevaccineerd danwel genezen van corona) dienen wel alle niet-(volledig) gevaccineerde personen te beschikken over een negatieve test. Het maximale bezoekersaantal voor deze evenementen is 25.000 personen, mits de helft van de locatiecapaciteit niet overschreden wordt.

Contactgegevens verzamelen: meestal niet meer verplicht

Ook vervalt grotendeels de plicht om contactgegevens te verzamelen. Alleen bij overnachtingen, in clubs, discotheken en vergelijkbare afgesloten ruimtes blijft het registreren van contactgegevens noodzakelijk.

Bij stijging besmettingscijfers: versoepelingen teruggedraaid

In geval van een hernieuwde stijging van de besmettingscijfers tot meer dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 personen per 7 dagen worden de bekende voorschriften van respectievelijk ‘Inzidenzstufe 1’ (aantal nieuwe besmettingen binnen 7 dagen 10-35), 2 (35-50) en 3 (boven de 50) weer van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen op de dag van het van kracht worden van de wijzigingen nog geen vijf dagen achtereen hoogstens 10 bedraagt of deze waarde weer overschrijdt, gaan automatisch weer de regels uit ‘Inzidenzstufe 1’ gelden.

De nieuwe coronaverordening van Noordrijn-Westfalen is hier te vinden.

X