Vijf nieuwe Nederlands-Duitse projecten goedgekeurd

Vijf nieuwe Nederlands-Duitse projecten goedgekeurd
Het stadhuis van Roermond. Door de verdere ontwikkeling van het fietsnetwerk in de regio zullen de verbindingen tussen de Limburgse stad en Mönchengladbach verbeterd worden.

De temperaturen zakten de afgelopen weken regelmatig onder het vriespunt. Desondanks is de grensregio alweer druk in de weer met de komende zomer. Op 6 februari 2019 heeft de INTERREG-commissie vijf veelbelovende projecten binnen het “People-to-People”-programma subsidie toegekend. De financiële ondersteuning uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bedraagt € 116.810,- en wordt over de verschillende projecten verdeeld.

Een goede start in het arbeidsleven

Allereerst kan „Ondernemende helden over de grens“ op steun rekenen, omdat de INTERREG-commissie scholing en ontwikkeling van de jeugd van groot belang acht. Dit project richt zich op niveau 1-scholieren en stimuleert hen om te werken en leren. Uitwisselingen en excursies tussen Gilde-opleidingen en het Rhein-Maas Berufskolleg zorgen voor de ontwikkeling van vaardigheden die aan de persoonlijke ontwikkeling bijdragen, om zo een goede start in het arbeidsleven te kunnen maken.

De Tweede Wereldoorlog aan de hand van herinneringen

Het project „Vrijheid over de grenzen heen“ legt de focus op de basisschoolleerling en behandelt de Tweede Wereldoorlog aan de hand van herinneringen. De methode, die door de stichting Veldense Volkscultuur wordt ontwikkeld en aangeleverd, geeft de leraar een leidraad voor de lessen. De kinderen kruipen in de rol van een inwoner uit het grensgebied ten tijde van de oorlog. Bovendien worden in de regio langs wandel- en fietspaden informatieborden geplaatst, die hier uitleg over geven.

Ontwikkeling van een fietsnetwerk

Een initiatief dat door de gemeente Wegberg is opgestart richt zich op de verdere ontwikkeling van het fietsnetwerk in de regio. De fietsroute “Mönchengladbach-Wegberg-Vlodrop-Roermond” zal als milieuvriendelijk alternatief voor het dagelijkse gemotoriseerde verkeer aangeboden worden. Het project heeft een stimulans van een gezondere levensstijl als doel. Verder hebben punten als het verbeteren van de internationale samenwerking tussen de gemeenten en een betere verkeersverbinding tussen de partnersteden Roermond en Mönchengladbach prioriteit binnen dit project.

Gamification in de tuinbouw en filmproject

“Gamification in Horticulture” krijgt de kans de mogelijkheden, belangen en acceptatie van innovatieve Gamification-benaderingen voor beroepsopleidingen in de tuinbouw in de economische regio euregio rijn-maas-noord in kaart te stellen. Een ander project laat door de lens de (verschillende) gebruiken, natuur, mensen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de grensregio zien: het filmproject “Kijken bij de buren” brengt de euregio dichter bij haar inwoners.

Euregionale samenwerking

Alle bovengenoemde initiatieven stimuleren de Duits-Nederlandse samenwerking. Vandaar dat zij onderdeel zijn van het Europese INTERREG-project „People-to-People“ van de euregio rijn-maas-noord. Op deze manier kunnen grensoverschrijdende ideeën op een snelle en gemakkelijke manier gesubsidieerd worden en komt de EFRO-subsidie van de EU direct bij de burgers terecht. In totaal kan er tot het jaar 2022 een beroep gedaan worden op € 1,8 miljoen uit het fonds als aanmoediging voor samenwerking tussen burgers uit onze euregio.

  •  
  •  
  •  
  •  
  • 0
  •  
  •  
  •  
  •  
X