Voorkomen van dubbele belasting bij grensgangers

Voorkomen van dubbele belasting bij grensgangers
Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Gelijke inkomstenbelasting voor grenspendelaars, dat is de basisgedachte achter het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag, dat per 1 januari 2016 van kracht is. Günter Fuchs van de Finanzverwaltung NRW en Anela Trbovic van de Nederlandse Belastingdienst gaven afgelopen woensdag 15 februari tekst en uitleg tijdens de Duitsland-Borrel van STRICK in Kleve.

Per 1 januari 2016 is het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag van kracht. De bedoeling van deze regeling is, dat werknemers en werkgevers die in het buurland werken, evenveel inkomstenbelasting betalen als de buurman in het woonland. Het bedrag dat de grenspendelaar teveel zou betalen in het land waarin hij werkt, wordt gecompenseerd door de belastingdienst in het woonland, voor zover dit woonland Nederland is.

Anela Trbovic

Directeursbeloningen

De heer Fuchs en mevrouw Trbovic zijn allebei lid van het Team Grensoverschrijdend Wonen en Ondernemen (GWO), dat bestaat uit drie medewerkers uit Duitsland, Nederland en België. Zij beantwoorden algemene vragen van mensen die grensoverschrijdend werken. Zij nemen met klem geen standpunt in en hebben ook geen toegang tot belastingsystemen. De heer Fuchs licht de regeling voor directeursbeloningen (artikel 15) toe. Hij geeft aan dat het voor Nederlandse ondernemers die in Duitsland directeur van een GmbH zijn, niet uitmaakt waar je fysiek aanwezig bent tijdens de werkzaamheden. Ook al werk je voor 80% in Duitsland en voor 20% (thuis) in Nederland, of voor 100% in een van beide landen, je bent altijd voor 100% belastingplichtig in Duitsland.

Compensatieregeling

Mevrouw Trbovic gaat vervolgens wat dieper in op de compensatieregeling voor grensgangers (protocol XII). Het doel van deze regeling is gelijkheid creëren tussen werknemers in beide landen door het direct verzilveren van aftrekposten. De regeling geldt alleen voor werknemers, niet voor ondernemers en gepensioneerden. Gekeken wordt naar de hoeveelheid belasting die de buurman van deze werknemer zou moeten betalen in het woonland. Indien de werknemer die enkel Duits loon ontvangt, meer belasting zou moeten betalen dan de buurman in dezelfde situatie in Nederland, heeft de werknemer die in Duitsland werkt recht op compensatie. Om deze compensatie te berekenen, moet eerst het Duitse loon worden omgerekend naar Nederlandse maatstaven. De premie volksverzekeringen worden bijvoorbeeld vergeleken met de Duitse Einkommensteuer. De Nederlandse Belastingdienst stelt hiervoor een handig omrekenformulier beschikbaar op de website. Vervolgens kan met behulp van het omgerekende salaris het eventuele compensatiebedrag worden berekend.

Meer informatie over het Nederlands-Duitse belastingverdrag? Kijk op http://www.grensinfo.nl

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X