Wat u als ondernemer kunt leren van de Audi-bende

Wat u als ondernemer kunt leren van de Audi-bende

In de Duits-Nederlandse grensregio zijn ze bijna aan de orde van de dag: plofkraken. Deze vorm van grensoverschrijdende criminaliteit wordt vaak gepleegd door mensen uit Nederland. Met gestolen Audi’s rijden zij heen en weer naar Duitsland om daar geldautomaten op te blazen. Daarom wordt ook wel gesproken over de Audi-bende. Om aan de politie te ontkomen, halen zij levensgevaarlijke toeren uit en dit is zeker niet zonder risico.

Eltener Butternacht

Grensoverschrijdende criminaliteit is niets nieuws en bestaat al zolang er grenzen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het smokkelen van koffie, boter of sigaretten in de jaren 1950 en ’60. Een uitzonderlijk verhaal is dat van de Eltener Butternacht, toen Duitse en Nederlandse im- en exportbedrijven handig gebruik maakten van een grenscorrectie. Het tot dan toe tot Nederland behorende dorp Elten zou vanaf 1 augustus 1963 weer bij Duitsland horen. In de laatste week van juli werd Elten volgezet met vrachtwagens met lading: vooral koffie en boter. De volgende ochtend, op 1 augustus, stonden de vrachtwagens én de goederen plots op Duits grondgebied, waardoor men geen invoerrechten hoefde te betalen. Met deze slimme smokkeloperatie verdienden zij naar schatting 50 tot 60 miljoen gulden. Omgerekend naar 2017 komt dit overeen met 135 tot 164 miljoen euro.

Natuurlijk is het niet de bedoeling u als ondernemer te motiveren het criminele pad te bewandelen. Maar wat zou u als ondernemer kunnen leren van grensoverschrijdende criminaliteit?

Audi-bende

De Audi-bende is al meer dan 10 jaar vanuit Nederland actief in Duitsland. De afgelopen drie jaar is het aantal plofkraken dat door deze bende werd gepleegd, meer dan verdrievoudigd. Wanneer wij de Audi-bende als metafoor gebruiken voor grensoverschrijdend ondernemerschap, kunnen we zien hoe ze succesvol zijn geworden. Hoe ze hun succes hebben gecontinueerd, uitgebreid en hiervan hebben geleerd. Wat maakt de Audi-bende succesvol en een na-aper juist niet?

Elk eerste stap bestaat uit het idee, gevolgd door een doelstelling: pinautomaten kraken. Hoe slim hun doelstelling was, blijft hun geheim.

Een goede voorbereiding

Net zoals de groep Nederlandse en Duitse exporteurs en importeurs destijds in Elten, zag de Audi-bende kansen. Ze gingen heel professioneel en gestructureerd te werk. De bende ging op onderzoek uit en bepaalde op basis hiervan de strategie om kansen te verzilveren.

Verkenning van de markt

Waar liggen de grootste kansen?

Een Nederlandse geldautomaat was natuurlijk dichter bij huis geweest en toch kozen ze voor Duitsland. Waarom? Uit hun onderzoek en eigen ervaring wisten ze dat Duitse geldautomaten minder goed waren beveiligd dan in eigen land. Dat maakte de Duitse markt kansrijker voor hun business.

De Duitse markt is erg groot, dus werd de focus gelegd op de meest kansrijke gebieden. Goed bereikbaar en redelijk dicht bij de grens, om zo snel weer in Nederland te kunnen zijn. Ad hoc de weg te vinden is geen optie en een te groot risico. Daarom hebben ze de omgeving van te voren verkend en wisten daardoor precies waar ze moesten zijn en ook hoe ze weg konden komen. De voorkeur ging uit naar een locatie op het platteland, met in de buurt een oprit van een snelweg en een dicht wegennet.

Strategie

Wie en wat is nodig om de kansen te verzilveren?

Ze kozen mensen met dezelfde visie en missie. En ook voldoende mensen, zodat ‘verzuim’ opgevangen kon worden. Op locatie hadden ze het juiste gereedschap, zodat handelingen geroutineerd en succesvol konden worden uitgevoerd.

Het transport moest snel zijn, de keuze viel op sportieve auto’s zoals een Audi. En zo komen we automatisch bij het volgende thema:

Marktentree en -bewerking

Wanneer beginnen en hoe lang mag een fase duren?

De goed opgeleide mensen met het juiste gereedschap zorgden ervoor dat de operatie ‘plof’ max. 3 minuut in beslag nam. Het duurde hooguit een minuut om de buit te pakken.

De operatie vond plaats in het donker, met weinig verkeer op de straten. De nabij gelegen snelweg zorgde ervoor dat men snel richting ‘homebase’ kon verdwijnen.  Dit gaf ruimte om niet gedwongen in contact te komen met de politie. Als dit wel gebeurde, werd de strategie aangepast: in plaats van snel weg te scheuren, hield de bende zich schuil in een dorpje. Om vervolgens als rook in de ochtendspits op te gaan.

Taal en cultuur

Ze hadden geen goed contact met de lokale bevolking, stellen we hier met een knipoog. Mogelijk spraken ze nauwelijks de Duitse taal of wisten niets van omgangsvormen.

Een alerte bewoner viel het ‘vreemde’ gedrag op en gaf dit door aan de lokale politie. Deze nam de tip serieus en ontdekte een lokale dependance met eenduidig gereedschap.

Conclusie

Wat kunt u als ondernemer nu leren van grensoverschrijdende criminaliteit? In ieder geval dat men zich goed voorbereidde, niet ‘ins Blaue hinein’ de markt op ging, zo als de na-apers, maar met marktkennis en een duidelijke strategie. En wellicht kunnen we stellen dat het gebrek aan taal en cultuur een niet te onderschatten valkuil is.

Over de auteurs

Bjorn Bos is eigenaar van Thinking Marketing en heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van online en offline marketing communicatie met specialisatie in Nederland<->Duitsland marketing. Bjorn adviseert hierbij zowel Nederlandse als Duitse bedrijven in het MKB als het gaat om marktverkenning, strategie  & positionering in het buurland.

 

Monika Raulf is van oorsprong Duits, maar woont en werkt al meer dan tien jaar in Nederland. Ze is eigenaar van Duitslink en verbindt mensen en bedrijven aan weerskanten van de Nederlands-Duitse grens.  

 

 

 

X