Waterstofsamenwerking tussen Nederland en Nedersaksen op komst

Waterstofsamenwerking tussen Nederland en Nedersaksen op komst
Het hoofdkantoor van EWE AG in Oldenburg

Na de bijeenkomst van het Nedersaksische Waterstofnetwerk die op 3 november in Hannover op uitnodiging van het ministerie van Milieu van Nedersaksen is georganiseerd, hebben EWE en Gasunie de afronding van een uitgebreide intentieverklaring voor de verdere ontwikkeling van de Noordwest-Europese waterstofmarkt aangekondigd.

Met de samenwerkingsovereenkomst tussen EWE en Gasunie willen de bedrijven hun krachten bundelen om de klimaatdoelstellingen en de sectorkoppeling in Duitsland te bevorderen. Zij zien de totstandkoming van de waterstofeconomie als een essentiële stap in de richting van een duurzaam en klimaatvriendelijk energiesysteem. De deelnemende bedrijven brengen hun kennis en kunde in op verschillende gebieden van de gehele energiewaardeketen: opwekking, opslag, transport en levering aan de klant. Wat hen verenigt, is de overtuiging dat waterstof een sleuteltechnologie zal zijn om het doel van klimaatneutraliteit te bereiken en dat samenwerking tussen de spelers op de energiemarkt een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van dit potentieel.

“Dit is een zeer belangrijk signaal voor de energietoestand van Nedersaksen en de samenwerking met ons buurland Nederland. De uitbreiding van windenergie op het land en op zee vordert gestaag. We moeten de energietransitie echter niet zien als uitsluitend een elektriciteitstransitie. Met name de sectorkoppeling is van groot belang. Ik ben zeer verheugd over het feit dat belangrijke spelers in de transformatie van het energiesysteem die actief zijn in Nedersaksen hier hun krachten bundelen. Dit is het juiste signaal”, aldus minister Olaf Lies van Milieu en Energie van Nedersaksen

Stefan Dohler, CEO van EWE: “EWE en Gasunie willen kennis en markttoegang combineren om het potentieel van waterstof over de grenzen heen te vergroten. De samenwerking met Gasunie geeft EWE toegang tot infrastructuur die veel verder gaat dan onze huidige business area. Ik ben ervan overtuigd dat Gasunie en EWE door hun samenwerking een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in Europa. Met name de infrastructurele koppeling van de transport- en distributienetwerken van beide partners – en de daarmee samenhangende, meer geïntegreerde netwerkplanning – zal een waterstofinfrastructuur tussen Nederland en Hamburg mogelijk maken.”

Namens Gasunie benadrukte Han Fennema, CEO van N.V. Nederlandse Gasunie: “Als beheerder van de energie-infrastructuur in Nederland en Duitsland werken we al jaren samen met partners aan belangrijke projecten om de energietransitie te bevorderen. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energievormen zoals waterstof is een essentieel element in de realisatie van het CO2-neutrale industriesysteem van de toekomst. De energietransitie mag niet stoppen bij de nationale grenzen – stap voor stap bouwen we aan een internationale waterstofinfrastructuur die de productie van deze klimaatvriendelijke energiedrager verbindt met de gebruiker.”

Jens Schumann, Managing Director van Gasunie Deutschland, is ervan overtuigd: “Met deze samenwerking zetten we in een tijdperk van duurzame energie de decennialange samenwerking tussen Gasunie en EWE voort die begon met de levering van de eerste L-gas-hoeveelheden vanuit Nederland aan Duitsland.”

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X