AHA24x7.com is een onafhankelijk platform waar professionals die actief zijn op het gebied van Nederlands-Duitse samenwerking elkaar ontmoeten om informatie, nieuws, leuke weetjes, blogs en vlogs te delen. Op AHA24x7.com vinden bedrijven, overheden en (toeristische) organisaties nieuws, informatie en experts voor ondersteuning van hun (zakelijke) activiteiten. Naast de communitywebsite AHA24x7.com is er een AHA24x7 Facebook page, Twitter-account en nieuwsbrief.Er is bewust de keuze gemaakt om op de website AHA24x7 en de aanverwante sociale media alle teksten in de brontaal – Nederlands of Duits – te publiceren. De leden van onze community beheersen over het algemeen beide talen.

Wat wil AHA24x7 bereiken?

  • AHA24x7.com wil het initiëren en faciliteren van mogelijke samenwerking tussen verschillende partners in Duitsland en Nederland en v.v. ondersteunen
  • AHA24x7.com biedt bedrijven, overheden en (toeristische) organisaties de mogelijkheid om expertise, ervaring en referenties te presenteren
  • AHA24x7.com wil de culturele en zakelijke banden tussen Nederland en Duitsland verder versterken en uitbouwen

 

Projectteam AHA24x7.com: Alf Buddenberg, Julian Binn, Susan Bink, Corine Konings en Marga Weers.

 

AHA 24×7.com: DE COMMUNITY VOOR NEDERLANDS-DUITSE SAMENWERKING


AHA24x7.com ist eine unabhängige Plattform, auf der sich Profis treffen, die im Bereich der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit tätig sind, um Informationen, Neuigkeiten, Wissenswertes, Blogs und Vlogs zu teilen. Auf AHA24x7.com finden Unternehmen, Behörden und (touristische) Organisationen Neuigkeiten, Informationen und Experten zur Unterstützung ihrer (geschäftlichen) Aktivitäten. Neben der Community-Website AHA24x7.com gibt es auch eine Facebook-Seite, einen Twitter-Account und einen Newsletter.Wir haben bewusst die Entscheidung getroffen, auf der Website AHA24x7.com und den entsprechenden Social-Media-Kanälen alle Artikel in der Originalsprache – Deutsch oder Niederländisch – zu veröffentlichen. Die Mitglieder unserer Community beherrschen ja meist beide Sprachen.

Was möchte AHA24x7.com erreichen?

  • AHA24x7.com möchte das Finden und das Prüfen von Kooperationsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Partnern in Deutschland und den Niederlanden unterstützen.
  • AHA24x7.com bietet Unternehmen, Behörden und (touristischen) Organisationen die Möglichkeit, Expertise, Erfahrung und Referenzen zu präsentieren.
  • AHA24x7.com möchte die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden stärken und ausbauen.

 

Projektteam AHA 24×7.com: Alf Buddenberg, Julian Binn, Susan Bink, Corine Konings und Marga Weers.

 

AHA24x7.com: DIE COMMUNITY FÜR DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE ZUSAMMENARBEIT

X