Young Europe: jongeren aan de slag met actuele vraagstukken uit de grensregio

Young Europe: jongeren aan de slag met actuele vraagstukken uit de grensregio

Op 5 oktober as. organiseert Gemeente Enschede het euregionale evenement Young Europe. Tijdens dit evenement gaan jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit de Nederlands-Duitse grensregio met elkaar in gesprek en leren ze meer over deze grensregio. Het evenement is onderdeel van Die Tolle Woche.

Het evenement begint om 13.00 uur. Tijdens deze middag spelen de Nederlandse en Duitse jongeren een simulatiespel, waarin diverse actuele vraagstukken aan bod komen. Voor de thema’s onderwijs en duurzaamheid kruipen zij in verschillende rollen, bijvoorbeeld in die van de Europese Unie, de Nederlandse regering, de Duitse regering, inwoners en andere betrokkenen. Vanuit deze rollen gaan de deelnemers met elkaar in debat over een aantal stellingen. Ook zal er een gastlezing zijn over de betekenis van de Vrede van Westfalen voor de driehoeksverhouding Nederland-Duitsland-Europa.

Meer informatie en aanmelden

Het evenement vindt plaats in de Raadzaal in Enschede en duurt van 13.00 tot 17.15 uur. Deelname is gratis; deelnemers krijgen tevens een lunch. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link. Meer informatie is hier te vinden.

Die Tolle Woche

Het evenement vindt plaats tijdens Die Tolle Woche. Tijdens deze jaarlijkse Duitslandweek staat de samenwerking tussen Nederland en Duitsland centraal. Dit jaar speelt ook de viering van 375 jaar Vrede van Westfalen een rol.

Het project Young Europe wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

X