100.000+-steden Euregio Rijn-Waal werken samen aan duurzamere toekomst

100.000+-steden Euregio Rijn-Waal werken samen aan duurzamere toekomst

De besturen van de zes 100.000+-steden binnen de Euregio Rijn-Waal hebben tijdens een ontmoeting in Nijmegen op 20 september jl. hun samenwerking in het 100.000+-samenwerkingsverband  bekrachtigd door de volgende stap in deze samenwerking te zetten. De komende periode willen zij gezamenlijk werken aan duurzaamheidsthema’s.

Tijdens de bijeenkomst in Nijmegen waren bestuurders uit de steden Nijmegen, Arnhem, Ede, Moers, Duisburg en Düsseldorf aanwezig. Zij hebben afgesproken om intensiever kennis te delen en uit te wisselen en intensiever samen te werken op de gebieden energietransitie, de ontwikkeling van slimme mobiliteit en ‘groene, gezonde en vitale stad’. De burgemeester van Duisburg, Sören Link, onderstreept het belang van de positieve ervaringen van de People-to-People projecten. “De INTERREG-projecten hebben een duidelijke meerwaarde voor mensen aan beide zijden van de grens. Wie de grensregio versterkt, versterkt de Europese interne markt en de cohesie in Europa.”

Samenwerking op verschillende gebieden

Op alle gebieden gaan de steden kennis delen en kijken waar men meer voordelen kan behalen door samen te werken.

Energietransitie

Bij het thema energietransitie is een eerste stap de bijdrage aan een grensoverschrijdende energieconferentie die de Nederlandse overheid en de overheid van Noordrijn-Westfalen in het voorjaar van 2019 samen organiseren.

Voeding

De samenwerking binnen het thema ‘groene, gezonde en vitale stad’ zal zich richten op het delen van kennis over onder meer biodiversiteit, voeding en gezondheid en burgerparticipatie. De steden willen graag van elkaars experimenten leren. Hierbij komen bijvoorbeeld inwoners in aanraking met gezond en duurzaam voedsel. Er wordt gekeken naar hoe de kennis van gezond en duurzaam voedsel verbeterd kan worden en hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het groen en gezond maken van de stad. Volgens wethouder Hester Veltman-Kamp van gemeente Ede liggen hier volop kansen: “In de Foodstad Ede hebben we vanuit onze integrale voedselvisie al veel projecten en samenwerkingen in gang gezet. We hebben we samen met onze regiopartners in de Regio FoodValley veel kennis van gezond voedsel en toepassingen op het gebied van Food. Die zijn ook voor andere gemeenten waardevol. Wij willen deze kennis graag delen, en wij kunnen dan weer leren van hoe andere steden inwoners betrekken bij het groen en gezond maken van de stad.”

Mobiliteit

Slimme mobiliteit krijgt handen en voeten door het uitwisselen van kennis en het grensoverschrijdend verbinden van pilots. Daarvoor is onlangs een gezamenlijk onderzoek gestart, waarmee grensoverschrijdende snelfietsroutes in kaart worden gebracht en mogelijk met elkaar verbonden worden. Burgemeester Christoph Fleischhauer van Moers: “De mobiliteit van de toekomst blijft een individuele aangelegenheid. De meest efficiënte manier om van A naar B te komen is dat wat telt. Een vervoermiddel dat hier een steeds belangrijkere rol kan gaan spelen is de e-bike – mits de infrastructuur ook goed is. Daarom hebben we een Euregionaal mobiliteitsplan voor fietspaden gelanceerd.”

Luchtkwaliteit

Tot slot willen de steden zich gezamenlijk hard maken voor een verbetering van de luchtkwaliteit bij rivieren en de verduurzaming van de scheepvaart. Vijf van de zes steden liggen namelijk aan grote rivieren en hebben te maken met drukke scheepvaartroutes op het water.

“Motoren van de economie”

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is als gastheer tevreden over de ontmoeting: “Ik ben blij met de samenwerking tussen de 100.000+ steden van onze Euregio. Zij zijn de motoren van de economie en het is hun taak om de samenwerking handen en voeten te geven. Uitdagingen in duurzaamheid en mobiliteit kunnen al lang niet meer lokaal opgepakt worden.”

Achtergrond

Het 100.000+-stedennetwerk is een initiatief van de 100.000+-steden in de Euregio Rijn-Waal om, als boegbeeld van de euregionale samenwerking, een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio, de positionering in het krachtenveld tussen Randstad en Rhein-Ruhrgebied en op Europees niveau en de realisatie van de Strategische Agenda 2020 van de Euregio Rijn-Waal.

De steden doen dit door het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen rondom stedelijke vraagstukken. Bovendien ontwikkelen ze gezamenlijk projecten en behartigen ze samen de belangen van de regio op provinciaal, deelstaat-, nationaal en Europees niveau. Daarbij is er bijzondere aandacht voor duurzame stedelijke ontwikkeling langs de lijnen van de EU 2020-doelstellingen ‘smart, green and inclusive growth’, met accenten op duurzame energie, gezonde steden en sociale cohesie.  Tijdens de eerste burgemeestersconferentie van het 100.000+-stedennetwerk in februari 2017 zijn de contouren van de samenwerking vastgelegd in een Memorandum of Understanding, met als titel “Towards smart, green and inclusive cities”. In deze verklaring is de intentie uitgesproken om deze samenwerking te intensiveren. De bijeenkomst van 20 september is een vervolgstap hierin.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X