De positie van het vak Duits staat op Nederlandse scholen toenemend onder druk – talloze acties en initiatieven ten spijt. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen: met het vak Duits op het mbo gaat het steeds beter. Op steeds meer ROC’s wordt Duits aangeboden. Tijdens de Dag van de Duitse Taal op 26 maart vinden er diverse activiteiten plaats waarbij Duits op het mbo centraal staat.

Conferentie in DRU-Cultuurfabriek in Ulft

Om het onderwijs in de Duitse taal en cultuur op het mbo verder te bevorderen vindt in de DRU-Cultuurfabriek in Ulft de conferentie ‘Spreek de taal van de klant’ plaats. Hier kunnen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Tijdens de conferentie zullen deskundigen uit de praktijk laten zien hoe belangrijk de relatie met Duitsland is. Ook wordt duidelijk welke eisen er gesteld worden aan vakmensen die te maken krijgen met Duitse bedrijven en klanten. Doelgroep van de conferentie zijn vertegenwoordigers van bedrijven en brancheorganisaties en docenten en bestuurders uit het mbo.

Diverse Nederlandse en Duitse sprekers zullen hun licht laten schijnen over de vraag hoe het onderwijs in de Duitse taal en cultuur op het mbo bevorderd kan worden. Ook zullen diverse studenten van ROC’s vertellen over hun eigen ervaringen met projecten met Duitse medestudenten. Daarnaast zullen de aanwezigen discussiëren over de vraag hoe bedrijven en scholen optimaal kunnen samenwerken om de positie van Duits op het mbo verder te versterken. Paul Marcelis en Lambert Teerling zullen het programma presenteren.

Tijdens de conferentie kunnen deelnemers bovendien een digitale vaardigheidstest Lezen en Luisteren (GoetheTestPro) doen. Hierbij ontvangen ze een officieel Goethe-certificaat voor deze twee vaardigheden. Ook zullen leden van de werkgroep ‘Duits in de beroepscontext’ uitleg geven over het afnemen van Goethe-examens op de deelnemende ROC’s.

Aan de conferentie zijn geen kosten verbonden. Geïnteresseerden vinden hier meer informatie over de conferentie, het programma en de aanmelding.

Duitse dag op Alfa-college

Het Rijnland Instituut, kennisinstituut voor Duits-Nederlandse betrekkingen, organiseert een Duits programma op het Alfa-college in Hoogeveen. De studenten leren in de ochtend over typisch Duitse Zungenbrecher en zogenaamde foute vrienden. Ook is er moderne Duitse muziek en kunnen de studenten kennismaken met Duitse hapjes. Bovendien kunnen ze hun kennis van Duitsland testen tijdens een Duitslandquiz.

X