Blog: Coronacrisis in het onderwijs

Blog: Coronacrisis in het onderwijs

Aan Nederlandse zijde van de grens viel onderwijsgevend Nederland eind april over de woorden van GroenLinks-politicus Jesse Klaver, die wist te beweren dat het onderwijs nu stilligt. Terwijl dit toch in geen geval waar is – er wordt hard doorgewerkt in het Nederlandse onderwijs. Bij verschillende instellingen studeerden de eerste studenten al online af, maar ook gingen aan universiteiten promoties gewoon door en in het beroepsonderwijs krijgen theoretische vakken nu voorrang, de praktijkvakken komen later wel weer aan bod. In Nederland is ‘Vertraging vijand nummer één van student en instelling’, kopte de Volkskrant dan ook op 28 april 2020. Ook binnen NHL Stenden zie ik al mijn collega’s nog harder werken dan ze al deden, om maar alle vakken waar nodig digitaal te kunnen afronden en de studenten zoveel mogelijk te kunnen helpen.

Nu werd ik nieuwsgierig: hoe zit dit aan Duitse zijde? Het stereotiepe beeld is dat digitalisering daar nog geen voet aan de grond heeft, terwijl dat dé oplossing in het Nederlandse onderwijssysteem lijkt. Een korte online speurtocht en rondvraag bij onze partners deed anders blijken: ook de Duitsers kunnen prima met de digitalisering overweg.

De ‘Onlinelehre’ zorgt ervoor dat het ‘Sommersemester 2020’ gewoon van start is gegaan. Natuurlijk zijn er, net als in Nederland, moeilijkheden, maar ook in Duitsland staat voorop dat de studenten geen nadeel ondervinden door COVID-19 – ook hier is vertraging niet gewenst.

Bij onze partner Hochschule Osnabrück is het gehele programma omgegooid, ook daar wordt nu alles online gedaan. En dat gaat prima.

Hochschule Osnabrück, locatie Lingen, en NHL Stenden Hogeschool, locatie Emmen, geven samen de binationale module ‘Grundlagen der Kunststofftechnik’, waarin Duitse en Nederlandse studenten gezamenlijk dezelfde stof behandelen, zodat er sprake is van een grensoverschrijdende kennistransfer. Deze module is onderdeel van het INTERREG-project ‘Bioökonomie-grüne Chemie’, met het doel om kennis van duurzame (bio)kunststoffen over te brengen op de student. Eerder vond dat plaats in dezelfde ruimte, waardoor de studenten vaak goed contact met elkaar hadden. Dat is nu helaas niet mogelijk. Wel krijgen de studenten straks samen online les met begeleidende online-oefeningen – Prof. Dr.-Ing. Arens-Fischer (Studiendekan des Instituts für duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück) hoopt dat de studenten elkaar ook dan kunnen vinden ondanks de fysieke afstand.

En als dat het geval is, dan biedt dat hoop voor de toekomst van het – digitale – grensoverschrijdende onderwijs – een lichtpuntje aan de corona-horizon!

Over de auteur 

Annick Bakker is wetenschappelijk medewerker bij het Rijnland Instituut en Lecturer German aan NHL Stenden.

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X