Met al behoorlijk wat marketingervaring op zak richtte Petra Mouw in 2009 Cactus Marketing op. Ze ondersteunt als freelance marketing consultant bedrijven op het gebied van offline en online marketing en interim marketing. De geboren Duitse richt zich specifiek op Nederlandse bedrijven die de Duitse markt op willen.

Voor bedrijven die de eerste stappen op de Duitse markt (willen) zetten en nog twijfelen over de juiste aanpak, is het raadzaam om een marketing consultant in te huren. Er zijn tal van verschillende freelance marketing consultants, die allemaal weer net wat anders te werk gaan. Sommigen houden zich vooral bezig met de strategie en richten zich bijvoorbeeld op de vraag hoe een bepaalde doelgroep het beste kan worden bereikt. Anderen richten zich hoofdzakelijk op de uitvoering, zoals bijvoorbeeld het beheren van de Duitse social media accounts, het bieden van ondersteuning op beurzen, of het overnemen van een gedeelte van de customer service. Mouw biedt ondersteuning in alle fases van het marketingtraject, waarbij de analyse van de markt en het bedrijf een grote rol speelt.

Petra Mouw

Marktverkenning

Voor Nederlandse bedrijven die de stap naar Duitsland willen wagen, is het volgens Mouw raadzaam om eerst een marktverkenning uit te voeren. “De Duitse markt is over het algemeen vijf keer zo groot als de Nederlandse markt. Dit betekent dat de investeringen vaak ook een stuk hoger uitvallen dan in Nederland. Het is daarom belangrijk dat de inspanningen die je levert, ook de juiste zijn. Beter eerst uitgebreid de markt verkennen, dan kijken waar het schip strandt”, aldus Mouw.

Stappenplan

Achter Cactus Marketing gaat een heel netwerk van Duitstalige marketing- en communicatie-experten schuil. Na een – bij voorkeur – persoonlijke kennismaking, volgt de analyse van de (Duitse) markt, de externe omgevingsfactoren en het bedrijf zelf. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de onderneming? Deze worden inzichtelijk gemaakt in de vorm van een SWOT analyse. Daarbij staat SWOT voor Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Nadat deze bevindingen met de klant zijn besproken, volgt er een plan van aanpak. Welke sterke en zwakke punten kun je benutten en welke zwakheden en bedreigingen moet je als bedrijf aanpakken omdat zij anders het succes in de weg kunnen staan? Vervolgens bekijkt Mouw hoe het bedrijf het beste kan omgaan met bijvoorbeeld prijzen, distributiekanalen en communicatie. Tot slot resteert nog de uitvoering van de gekozen activiteiten.

Bloeiende business

Waarom eigenlijk de naam Cactus Marketing? “Ik vond het belangrijk dat mijn bedrijfsnaam meteen een beeld bij iemand oproept”, legt Petra uit. “Daarnaast betekent het woord ‘cactus’ in drie talen hetzelfde. Het beeld van een stekelige cactus met mooie bloemen sprak me ook aan.” Tot slot geeft Petra bedrijven nog als advies mee: “Maak gebruik van het goede imago dat Nederlanders in Duitsland hebben. Laat Duitsers de controle houden en wees daarnaast bereid om Duits te praten. Ze zullen de moeite absoluut waarderen.”