Het Oktoberfest in Beieren is een jaarlijks terugkerend volksfeest waar het bier rijkelijk vloeit. Maar wist u dat er ook een Dag van het Duitse Bier is? Ieder jaar wordt op 23 april herdacht dat Hertog Willem de Vierde van Beieren in 1516 een wet in het leven riep die de kwaliteit en de prijs van bier moest regelen. Vorig jaar was die wet 500 jaar oud en dat werd vanzelfsprekend groots gevierd.

De Dag van het Duitse Bier vindt zijn oorsprong, hoe kan het ook anders, in Beieren. Hertog Willem de Vierde van Beieren was weliswaar streng katholiek en daarmee een fel tegenstander van de Reformatie, van lekker bier hield hij wel. Willem de Vierde was de eerste heerser die direct invloed uitoefende op wetten en voorschriften over het brouwen van bier. Op 23 april 1516 voerde hij een wet in die voorschreef dat bier alleen gebrouwen mag worden van water, gerst en hop. Ook stelde hij een maximumprijs vast voor een goed glas bier. Dit gebod werd ook in andere delen van het huidige Duitsland overgenomen en is daarmee de oudste voedsel- en warenwet ter wereld. Maar pas op 4 maart 1918 werd voor het eerst het begrip Reinheitsgebot gehanteerd.

In 1926 werd het gebod in de toenmalige Bierwet opgenomen. Tegelijkertijd werd het ook wat versoepeld: gist werd officieel als bestanddeel van bier erkend. Tot op de dag van vandaag blijven Duitse brouwers trouw aan het gebod. Hoewel de Dag van het Duitse Bier vooral een folkloristisch karakter heeft, heeft Duitsland op 29 juli 1993 de voorlopige Bierwet opgesteld. Voorlopig, omdat er nog steeds over de toegestane bestanddelen van bier wordt gediscussieerd.

X