Op donderdag 8 maart kunnen geïnteresseerden een kijkje in de grensoverschrijdende keuken nemen van het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het bezoek wordt georganiseerd onder de noemer ‘Grenspraktijk’ van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.

Het doel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord is om gezamenlijk één grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren. Door onder meer werkgevers voor het voetlicht te brengen die al grensoverschrijdend actief zijn, hoopt het project deze doelstelling te verwezenlijken. Daarom worden er zogenaamde ‘grenspraktijken’ georganiseerd. Een grenspraktijk laat zich het best omschrijven als een laagdrempelig, gratis bezoek aan een werkgever in de grensregio waarbij men “een kijkje in de keuken” krijgt van de grensoverschrijdende praktijk van die organisatie.

Grootste werkgever van Noord-Nederland

Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland met ongeveer 1339 bedden, 37.000 patiënten en 820.000 ambulante patiënten op jaarbasis. Daarnaast is het de grootste werkgever van Noord-Nederland met meer dan 12.700 medewerkers (waarvan 250 Duitse medewerkers) die samenwerken op het gebied van zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. Een organisatie van dat formaat met dergelijke kerntaken speelt een zeer grote rol in de (toekomstige) grensoverschrijdende Nederlands-Duitse samenwerking en is daarom zeker de moeite waard om te ontdekken en kennis mee te maken.

De grensoverschrijdende zorgpraktijk

Tijdens het middagvullende programma zullen verschillende sprekers uit de grensoverschrijdende (zorg)praktijk onder andere vertellen over het UMCG als werkgeversorganisatie en over grensoverschrijdend werken. Ook worden de huidige maatschappelijke en economische uitdagingen besproken die komen kijken bij de INTERREG-projecten waarvan het UMCG lead partner is. Daarnaast leiden de sprekers de deelnemers rond door het ziekenhuis en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan om kennis, ervaringen en contacten uit te wisselen.

Het programma start om 14:00 en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Het volledige programma is hier te bekijken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de volgende link: https://grenzpraxis-umcg.eventbrite.de. Deelname is gratis. Let op: het aantal plekken is beperkt.

X