Uitwisseling Nederlands-Duitse IT-studenten

In het Duitse Leer en Timmel ging alweer de derde uitwisseling van Nederlands-Duitse IT-studenten van start. Zes Nederlandse IT-studenten van het Noorderpoort uit Winschoten beginnen met hun stage bij het...

“Wij moeten praktische oplossingen gebruiken”

“De behoefte aan stagiaires en vakmensen is groot. Daarom is een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten, stagiaires, werkgevers en bedrijven bijzonder belangrijk. Voorbeelden uit de praktijk helpen...

Studenten Winschoten over de grens

Op 12 februari zijn tien Nederlandse IT-studenten van ROC Noorderpoort aan hun verplichte stage in Duitsland begonnen. De bedrijven Orgadata AG en HR4You zijn twee van de bedrijven waar de scholieren van Campu...

Groei in grensregio’s door sterke samenwerking

Tijdens de bijeenkomst ‘Mobiliseer het potentieel van Europese grensoverschrijdende samenwerking’ op 11 oktober jl. in Brussel spraken projectleiders Ilona Heijen en Michiel Malewicz over hun Koepelproject Arbe...

Veel daadkracht op grensoverschrijdende arbeidsmarkt

In het kader van een kabinetsvergadering van de deelstaatregering van Niedersachsen in Oldenburg lieten de minister-president en de deelstaatministers zich informeren over actuele ontwikkelingen binnen de grens...

Grenzeloos inzetten van zorgpersoneel

Het grensoverschrijdend inzetten van medewerkers in de zorgsector krijgt gestalte: binnen het Nederlands-Duitse project “Zorgen voor…, zorgen dat…” ligt de focus op scholen, opleidingen, stagiaires, zorginstell...