“De openbare ruimte zo aantrekkelijk mogelijk inrichten”

“De openbare ruimte zo aantrekkelijk mogelijk inrichten”

De missie van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is het aanbieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in een aantrekkelijk ingericht en duurzaam functionerend gebied, om zo economische groei en werkgelegenheid in de regio te realiseren. Het Ontwikkelbedrijf richt zich met name op bedrijven in de sectoren agrofood, maakindustrie, handel en logistiek. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven zich succesvol gevestigd in het gebied. Het Ontwikkelbedrijf heeft een internationale oriëntatie, mede omdat de regio Venlo-Venray de status van Europese logistieke hotspot heeft. In gesprek met AHA24x7 gaat Christian Heerings, Commercieel Manager van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, nader in op de verdere groeimogelijkheden, het belang van gezonde en veilige voeding, samenwerking met kennisinstellingen, duurzame productiemethoden en bio-circulaire economie.

AHA24x7: Meneer Heerings, wat was het idee dat de grondslag vormde voor de oprichting van Greenport Venlo?

Christian Heerings: “Verschillende overheden in de regio Venlo wilden een grootschalige gebiedsontwikkeling starten om in de toekomst groei van de economie en werkgelegenheid in een duurzaam functionerend en aantrekkelijk gebied te realiseren. Dit moest gebeuren door middel van de aanleg van diverse bedrijventerreinen (grootschalig, kleinschalig, voor agrobedrijven, een campus voor gezonde voeding en veilig voedsel), het bieden van verdere groeimogelijkheden voor de in de regio sterk vertegenwoordigde (glas)tuinbouw en door het aanleggen en verbeteren van natuur en landschap in het gebied.”

“Het gebied meet 54 km², daar past luchthaven Schiphol met alle aanverwante functies twee keer in. Deze ontwikkeling is zeer complex en extensief en vindt plaats op het grondgebied van meerdere gemeenten. Vandaar dat er is gekozen om een ontwikkelbedrijf op te richten dat namens de aandeelhouders Provincie Limburg, gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas en gemeente Venray het gebied ontwikkelt. Zo kun je regionaal een gemeentegrensoverschrijdende ontwikkeling voortvarend oppakken.”

AHA24x7: Venlo ist al sind geruime tijd een logistieke hotspot aan de grens met Duitsland. Welke rol speelt Greenport Venlo bij de voortschrijdende ontwikkeling van de verschillende branches?

“Het ontwikkelbedrijf zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen vestigen in de regio Venlo. Daarbij wordt er continu geluisterd naar wat ‘de markt’ nodig heeft. Tien jaar geleden waren logistieke hallen van 10.000 m² al groot, tegenwoordig staan er ook hallen van meer dan 100.000 m². Dat vraagt een ander ruimtebeslag en hiervoor moet je ook je verkaveling en infrastructuur kunnen aanpassen. Maar ook als kavels kleiner moeten, omdat de vraag vanuit de markt verandert, moeten we dat kunnen faciliteren. Daarbij zorgen we dat ons aanbod aan bedrijfskavels niet te veel concurreert met bestaande bedrijventerreinen in de omgeving. We willen immers niet dat bestaande bedrijventerreinen door ons aanbod worden leeggezogen en er ongewild leegstand ontstaat. Dat laatste valt overigens reuze mee: de leegstand in de regio Venlo is heel erg laag.”

AHA24x7: Agrobusiness is een van de kernsectoren in de streek rond de grens. Welke rol speelt Duitsland (en/of Nordrhein-Westfalen) als afzetgebied hierin?

“Van oudsher worden er in de regio Venlo veel agroproducten verbouwd. Daarvan ging en gaat een belangrijk deel naar Duitsland en specifiek naar het Ruhrgebied. De bedrijvigheid en handelsfunctie op Fresh Park Venlo spelen hier een belangrijke rol in.”

AHA24x7: Wat precies is de opzet van Brightland Campus Greenport Venlo in dit gebeuren? Zijn er niet elders kennis- en onderzoeksinstellingen genoeg die integraal bestanddeel zouden kunnen zijn, om tot identieke resultaten te komen?

“Op Brightlands Campus Greenport Venlo werken ondernemers, wetenschappers en studenten samen aan onderzoek naar gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circulaire economie. Met als doel meer inzicht te krijgen in de impact van voeding op gezondheid en de beleving van voeding. Met nieuwe manieren van kweken en telen voor een hogere voedingswaarde en opbrengst. Met duurzame productiemethoden richting een circulaire economie. Zo wordt gezonde en veilige voeding voor iedereen bereikbaar. De Brightlands Campus Greenport Venlo brengt juist de specifieke kennis over het kweken van voedsel –  die sinds jaar en dag in de regio aanwezig is – samen met kennisinstellingen en bedrijven. Als je bekijkt hoe hard de campus de laatste paar jaar gegroeid is en wat de groeiplannen zijn, dan is er duidelijk een behoefte. Ik raad dan ook iedereen aan om eens een keer een kijkje te komen nemen op de Brightlands Campus Greenport Venlo.”

AHA24x7: Hedendaagse vraagstukken (groei en klimaat) nopen tot een ‘Umdenken’ inzake industriële bedrijvigheid. In welke mate koestert Greenport Venlo het principe duurzaamheid bij haar activiteiten?

“Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo staat voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. Dat betekent dat wij ontwikkelen ín de omgeving en niet de omgeving aanpassen op de ontwikkelingen. Alle flora en fauna die in het gebied voorkomen, moeten daar blijven voorkomen. Voor elke hectare bedrijventerrein die wij uitgeven, staat een hectare groenaanleg of -verbetering. Bij de bouw van bedrijfspanden moeten het dak en de elektrische installatie geschikt worden gemaakt voor een volledige bedekking met zonnepanelen. Eind 2020 wordt er op 92 (!) hectare dakoppervlak een equivalent van ca. 20.000 huishoudens aan energie opgewekt. Ook wordt er nu gasloos gebouwd en is er in het gebied sprake van een gesloten grondbalans. De vrijkomende grond bij bouwprojecten wordt in het gebied gebruikt voor andere toepassingen, zoals groene wallen voor landschappelijke inpassingen. Dat scheelt veel CO2-uitstoot door minder gereden kilometers en een hoop administratieve last en kosten.”

“Wat betreft duurzaamheid is ook de aanleg van de grootste binnenlandse railterminal van Nederland op Trade Port Noord een goed voorbeeld. Met deze terminal wordt niet alleen flink capaciteit toegevoegd aan de bestaande overslagmogelijkheden, maar worden per trein 560 vrachtwagens van de weg gehaald. We zien bij bedrijven dat er steeds meer wordt nagedacht over hoe zij het hun werknemers zo goed mogelijk naar de zin kunnen maken. Denk hierbij aan een prettig buitenverblijf, goede klimatologische omstandigheden en gezonde kantinemaaltijden. Als Ontwikkelbedrijf zorgen wij er weer voor dat de openbare ruimte zo aantrekkelijk mogelijk wordt ingericht om te verblijven, en dat de bedrijfspanden comfortabel én veilig met de fiets bereikt kunnen worden. Het gebied leent zich dan ook prima om per fiets te verkennen.”

Foto boven: Christian Heerings. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X