DigiD nu ook beschikbaar voor personen met niet-Nederlandse nationaliteit

DigiD nu ook beschikbaar voor personen met niet-Nederlandse nationaliteit

Sinds kort kunnen personen zonder de Nederlandse nationaliteit die in het buitenland wonen ook een DigiD aanvragen. Vooral grensarbeiders, dus personen die bijvoorbeeld in Duitsland wonen, maar in Nederland werken, zullen van deze aanpassing profiteren.

Voorwaarde is wel dat zij een relatie met de Nederlandse overheid hebben, een BSN hebben en inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte (EER).

Activeringscode ophalen bij DigiD-balie

Tot voor kort was het zo dat alleen personen met een Nederlands paspoort vanuit het buitenland een DigiD konden aanvragen. Duitsers die in Duitsland wonen en in Nederland werken, vielen dus buiten de boot. Nu mogen personen die een paspoort hebben dat is uitgegeven in een EER-land ook een DigiD aanvragen.

Zij moeten de activeringscode wel nog ophalen bij één van de DigiD-balies. Deze zijn onder andere te vinden in Den Haag en in enkele gemeentes aan de Nederlands-Duitse grens, zoals Enschede, Maastricht, Montferland en Venlo. De activeringscode kan ook worden opgehaald bij de Nederlandse Ambassade in Berlijn. Een overzicht van alle DigiD-balies is hier te vinden.

Meer informatie over het aanvragen van een DigiD vanuit het buitenland is hier te vinden.

Europees inlogmiddel

Daarnaast is DigiD nu erkend als officieel Europees inlogmiddel. Dat betekent dat DigiD als inlogmiddel nu toegevoegd kan worden bij digitale overheidswebsites van andere Europese lidstaten. De implementatie van DigiD in de andere Europese lidstaten kan echter nog tot twaalf maanden in beslag nemen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X