Drents parlement dient motie in voor grensoverschrijdende samenwerking met Nedersaksen

Drents parlement dient motie in voor grensoverschrijdende samenwerking met Nedersaksen
Het wapen van de provincie Drenthe.

Op 6 februari hebben de fracties in het Drentse parlement een motie ingediend over grensoverschrijdende samenwerking met Nedersaksen. Hiermee hopen ze op een voortzetting van de investeringen van de provincie in de samenwerking met de Duitse deelstaat.

In de motie roepen de fracties het college van Gedeputeerde Staten op zich in te zetten voor een voortzetting van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland, met voldoende Europese medefinanciering. Daarnaast zien zij graag dat de Gedeputeerde Staten gaan kijken hoe de obstakels voor een wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties opgeheven kunnen worden. Als derde punt verlangen zij van de Staten dat zij gaan kijken naar een meerjarige financiering van de begeleiding van grensarbeiders op de arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 – buiten het INTERREG-subsidieprogramma om. In het laatste punt van de motie roepen de fracties de Staten op om zich in te zetten voor een verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen. Met name de Wunderline Groningen-Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine en de intercityverbinding Amsterdam-Hannover-Berlijn verdienen volgens de fracties aandacht.

Nedersaksen

Ook in Nedersaksen is behoefte aan meer samenwerking tussen Drenthe en de Duitse deelstaat. De commissie die zich bezighoudt met Europese thema’s heeft op 22 november 2018 in een gemeenschappelijke verklaring dezelfde uitspraak gedaan als de fracties in het Drentse parlement. Een delegatie van Statenleden uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel was hierbij aanwezig.

Lees de volledige motie hier.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X