Drentse dag van Europa

Drentse dag van Europa
Het wapen van de provincie Drenthe.

Vandaag, op 24 mei 2017, vindt in de provincie Drenthe de Dag van Europa plaats.  Deze dag staat in het teken van de arbeidsmarktkansen in Europa, met bijzondere aandacht voor de maakindustrie.

In steeds meer (Europese) landen staat de maakindustrie hoog op de agenda. Denk daarbij aan nieuwe technologieën, zoals robotisering en 3D-printing. Landen zijn op zoek naar vakkrachten (op alle niveaus) om deze nieuwe uitdaging op te pakken. Drenthe heeft veel potentie op het terrein van maakindustrie; deze sector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in deze provincie. Tegelijkertijd heeft deze industrie forse concurrentie gehad omwille van globalisering en goedkope productie elders.

Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen, ook voor Drenthe. Er is echter ook een schaduwzijde: is iedere werknemer in ieder Europees land wel verzekerd van dezelfde arbeidsvoorwaarden? En hoe kunnen uitbuiting en verdringing worden voorkomen?

Het programma
Deelnemers worden tijdens een afwisselend programma geïnformeerd over de arbeidsmarktkansen én -uitdagingen in Europa. Vanuit het Europees Parlement zal Agnes Jongerius haar licht laten schijnen over grensoverschrijdende arbeid. Professionals en ervaringsdeskundigen uit de maakindustrie in binnen- en buitenland wisselen in interactieve sessies van gedachten. Daarnaast is er alle ruimte voor informele kennismaking en uitwisseling.

X