Duits steeds populairder op mbo

Duits steeds populairder op mbo

Hoewel het vak Duits op middelbare scholen dreigt te verdwijnen, wint het op het mbo juist steeds meer aan populariteit. Dat blijkt uit cijfers van de MBO-Raad. Een gunstige ontwikkeling, want vooral in de grensregio is er veel behoefte aan vakmensen die de buurtaal spreken.

Tweetalige vakmensen

Gedurende de economische crisis ontdekten veel mbo-leerlingen dat er aan de andere kant van de grens veel werkgelegenheid was. De belangstelling voor de Duitse taal nam daarom toe. Inmiddels is Duitsland na Spanje het populairste land voor buitenlandse stages onder mbo’ers. Volgens de MBO-Raad een zeer positieve ontwikkeling, want studenten die naar Duitsland gaan en daar Duits spreken, leren de taal het snelste.

Duits in Beroepscontext

In 2012 werd de werkgroep ‘Duits in Beroepscontext’ opgezet. Deze stichting is inmiddels uitgegroeid tot een stichting die Duits op het mbo onder de aandacht brengt. De stichting is onderdeel van het Euregioprogramma ‘Taal verbindt’, een project waarbinnen leerlingen van 40 Nederlandse mbo’s en Duitse ‘Berufskollegs’ door samenwerkingen tussen scholen en uitwisselingen met elkaar in contact komen. Zo leren de leerlingen de buurtaal en -cultuur beter kennen. Daarnaast heeft de stichting het keuzedeel ‘Duits in Beroepscontext’ in 2014 op mbo-opleidingen geïntroduceerd. Het keuzedeel staat inmiddels in de top vijf van meest aangeboden keuzedelen.

Goethe-certificaat

Dankzij de stichting ‘Duits in Beroepscontext’ kunnen leerlingen op het mbo nu ook een Goethe-certificaat behalen, een Europees erkend diploma voor beheersing van de Duitse taal. Het examen bestaat uit de delen lezen, luisteren, schrijven en spreken. Leerlingen die in het bezit zijn van zo’n diploma vinden gemakkelijker een baan, omdat de vraag naar mensen met kennis van de Duitse taal in het bedrijfsleven groeit. De stichting streeft ernaar om het examen jaarlijks aan 5.000 mbo-studenten te kunnen aanbieden.

Nog meer Duits

Het Noorderpoort College in Groningen ziet het belang van Duitsland als grootste handelspartner en biedt daarom de tweetalige mbo-opleiding ‘Internationale Betriebswirtschaft’ aan. De leerlingen van deze opleiding leren over het Duitse en het internationale bedrijfsleven. Ook het Deltion College in Zwolle biedt een tweetalige opleiding aan. Leerlingen die daar een studie tot opticien krijgen les van zowel Nederlandse als van Duitse docenten.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X