Wie grensoverschrijdend actief is, moet bijzondere hindernissen nemen. Dat geldt ook voor de Algemene Voorwaarden. Ondernemers die met Duitsers zaken doen, doen er goed aan niet zomaar de voor hun Nederlandse bedrijf geldende Algemene Voorwaarden in het Duits te vertalen. Want daarmee heb je niet automatisch een rechtsgeldige basis voor contracten. Dit laat het Duitse advocatenkantoor STRICK weten.

Algemene Voorwaarden, in de volksmond ook wel eens als “de kleine lettertjes” aangeduid, zijn ook in Duitsland bij het afsluiten en nakomen van contracten cruciaal. Algemene Voorwaarden moeten aan de wederpartij worden overlegd, of de wederpartij moet kennis hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. De in Duitsland hiervoor noodzakelijke instrumenten verschillen van de in Nederland gebruikelijke methodes. Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland niet mogelijk, de Allgemeine Geschäftsbedingungen bij een kamer van koophandel te deponeren. Ook wordt in Duitsland een bewaargeving van de Algemene Voorwaarden in het buitenland niet erkend.

Riskante clausules

Menig ondernemer heeft zijn eigen Algemene Voorwaarden al jaren niet meer doorgelezen. Het is zinvol om na te gaan of het actuele juridische kader en de eigen bedrijvigheid nog wel met de destijds geformuleerde Algemene Voorwaarden overeenkomen. Ook m.b.t. de Algemene Voorwaarden van Duitse zakenpartners is het oppassen geblazen. Vaak zijn de Allgemeine Geschäftsbedingungen van een Duitse partner voor een Nederlandse ondernemer alomvattend en uiterst gecompliceerd. Met doelgerichte voorzorgsmaatregelen kunt u onaangename verrassingen vermijden.

X