Uit prognoses van KfW Research blijkt dat de Duitse economie volgend jaar de stijgende lijn zal voortzetten. Na de groei van 1,7% in 2015, wordt in 2016 een groei van 2,0% verwacht.

De verwachte economische groei bij onze oosterburen wordt vooral veroorzaakt doordat consumenten meer besteden: vanwege salarisverhogingen zal de koopkracht van consumenten duidelijk toenemen. Bovendien zullen consumenten zullen door de lage rente minder de neiging hebben om veel te sparen. Verder staat de arbeidsmarkt er goed voor: de werkzame beroepsbevolking neemt in aantal toe en de huidige toestroom van asielzoekers zorgt voor een groei van potentiële arbeidskrachten.

Maar niet alleen de privé-uitgaven stijgen, ook de Duitse regering gaat meer geld uitgeven. In het derde kwartaal van 2015 zijn de staatsuitgaven al met 1,3% gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vanwege de toestroom van vluchtelingen zal de staat nog meer in de buidel gaan tasten, vooral op het gebied van extra overheidspersoneel en gezondheidszorg.

Ook zal de Duitse regering naar verwachting meer gaan investeren, vooral als het gaat om infrastructuur en gemeentelijke investeringsprojecten. Hiertoe dragen ook de verhoogde belastingtarieven bij. Daarnaast zullen bedrijven meer financiële ruimte hebben om te investeren vanwege de aantrekkende economie in omringende landen.

Lees hier meer over de prognoses van KfW Research.

 

X