De Duitse machine-industrie is optimistisch aan het jaar 2017 begonnen. De Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW verwacht een toename in de productie van zo’n 3 procent. Dat zei Heinz-Jürgen Prokop, voorzitter van de VDW, tijdens de jaarlijkse persconferentie in Frankfurt. Deze verwachting wordt onderbouwd door prognoses van Oxford Economics, het bureau waar de VDW nauw mee samenwerkt.

De basis voor de groei ligt in de internationale industriële productie en de wereldwijde vraag naar werktuigmachines. De prognose wordt ondersteund door het dikke orderboek uit 2016. Tot november 2016 stegen de opdrachten voor Duitse producenten met 7 procent, gedreven door een groei van de buitenlandse orders met 10 procent, terwijl de binnenlandse orders zich handhaafden op hetzelfde niveau als in 2015. In zijn geheel profiteerde de Duitse machine-industrie vooral van wereldwijde automotive- projecten.

Productierecord

De Duitse werktuigmachine-industrie produceerde machines met een waarde van in totaal 15,2 miljard euro, een stijging van ca. 1 procent. ‘Dit leverde onze branche weer een nieuw productierecord op’, zei Prokop. Met een export-ratio van 66 procent, daalde de export met 3 procent tot ongeveer 9,1 miljard euro. Dit kan worden verklaard door een sterke terugval van de vraag uit China, dat nog steeds de belangrijkste afzetmarkt vormt voor de Duitse machine-industrie. Bijna een vijfde van de buitenlandse afzet ging in 2016 naar China.

In 2016 werkten gemiddeld 69.000 mannen en vrouwen in de Duitse machine-industrie. De bezettingsgraad haalde een jaarlijks gemiddelde van 88 procent, ongeveer gelijk aan die in 2015. De orderportefeuille bedroeg zo’n 6,9 maanden, iets boven de waarde in 2015.

Meer informatie bij Vraag en Aanbod.

X