Duitse verpakkingswetgeving ‘VerpackG’: waar op te letten?

Duitse verpakkingswetgeving ‘VerpackG’: waar op te letten?
Alexander Crämer, Rechtsanwalt. Foto (c) STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater.
Alexander Crämer, Rechtsanwalt. Foto (c) STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater.

Wie verpakte producten op de Duitse markt brengt, krijgt te maken met het Duitse ‘Verpackungsgesetz’. Het doel van deze wet is om de impact van verpakkingsafval op het milieu te verminderen en recyclen te bevorderen. Waar moeten ondernemers bij het Verpackungsgesetz, ook wel ‘VerpackG’, op letten? Alexander Crämer, ‘Rechtsanwalt’ bij STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleve, vertelt er in dit blog meer over.

In 1991 werd in Duitsland de verpakkingsverordening VerpackV geïntroduceerd, met als doel de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen. Sindsdien zijn producenten en distributeurs verplicht de verpakkingen van producten voor consumenten in te zamelen en milieuvriendelijk te verwerken. Ook verplicht deze verordening producenten van verpakte producten, importeurs en distributeurs om zich te registreren bij een door de overheid erkend duaal systeem. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het beheer van de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Door aansluiting bij een duaal systeem voldoen bedrijven aan de terugnameplicht van verpakkingen.

Nieuwe wetgeving: VerpackG

In 2019 trad de wet VerpackG in werking. Daarin neemt de ‘Zentrale Stelle’ een belangrijke plaats in. Dit is een Duitse stichting die door de bovengenoemde duale systemen gefinancierd wordt. Met VerpackG ontstond er een registratie- en meldplicht voor alle bedrijven die verkoopverpakkingen in omloop brengen. De ‘Zentrale Stelle’ is verantwoordelijk voor het beheer van het nationale register voor verpakkingen en producenten van verpakte producten in Duitsland. Het register zorgt voor transparantie en naleving van de verpakkingswetgeving.

Op wie van toepassing?

VerpackG is belangrijk voor zogenoemde ‘Erstinverkehrbringers’ van verkoopverpakkingen die terechtkomen bij particuliere huishoudens of locaties die gelijkstaan aan particuliere huishoudens, zoals horeca, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en sportstadions. Dit betreft ook bedrijven die juridisch aansprakelijk zijn voor verpakte producten wanneer die de grens naar Duitsland overgaan. Ook alle online verkopers die aan de eindconsument leveren, vallen onder deze verplichting. De wet omvat zowel de productverpakking (om het product te beschermen) als de verzendverpakking (zoals de verzenddoos en het vulmateriaal).

Registratie ‘Zentrale Stelle’

Wanneer een Nederlandse onderneming onder de Duitse verpakkingswetgeving valt, is het belangrijk dat deze zich tijdig bij de ‘Stiftung Zentrale Stelle’ registreert. Dit moet gebeuren vóórdat de onderneming begint met het exporteren naar Duitsland. Het kan ter voorbereiding op de registratie nuttig zijn om een overzicht te maken van de materiaalsoorten en gewichten van de verpakkingen. Ook dient de ondernemer zich aan te sluiten bij een erkend Duaal Systeem in Duitsland. Per 1 juli 2022 is er bovendien een aantal nieuwe controleplichten voor e-commercebedrijven van kracht.

Overtredingen

De Duitse deelstaten controleren op de naleving van de verpakkingswetgeving. Het is bij wet verboden om verkoopverpakkingen zonder licentie aan particuliere eindverbruikers te leveren. Het negeren van dit verbod kan resulteren in een verkoopverbod voor Duitsland. Aan bedrijven die zich niet aan de registratieplicht houden, kunnen boetes tot 200.000 euro worden opgelegd. Ook misstappen zoals onjuiste of ontbrekende gegevens worden beboet.

Wetgeving voor elektrische producten en batterijen

Naast VerpackG bestaat er ook wetgeving voor bedrijven die elektrische apparaten en/of batterijen in Duitsland op de markt brengen. In dat geval is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het Elektrogesetz en/of het Batteriegesetz.

X