Het afgelopen jaar werden 6 miljard minder sigaretten verkocht die onderhevig waren aan accijnzen dan het jaar daarvoor. De Duitse staat loopt hierdoor 800 miljoen euro aan inkomsten mis. Dit blijkt uit cijfers van het Statistisches Bundesamt. De tabaksindustrie vreest dat de prijs van een pakje sigaretten verder omhoog gaat.

Ondanks dat in veel Duitse steden nog steeds veel sigarettenautomaten op straat zijn te vinden, grijpen Duitsers toch minder naar de sigaret. Het afgelopen jaar werd over circa 75 miljard sigaretten accijns betaald, dat is bijna 8 procent minder dan het jaar ervoor. De Duitse staat heft 75 procent accijns op een pakje sigaretten: van de 6 euro belandt ongeveer 4,50 euro in de staatskas.

E-sigaretten en pijptabak

De enige groei binnen de tabaksindustrie is te zien bij de zogenaamde e-sigaret en bij pijptabak. Pijptabak wordt gebruikt in waterpijpen, die de laatste jaren steeds populairder zijn geworden. De verkoop van pijptabak die onderhevig is aan accijnzen, is met 46% gestegen. De verkoop van elektrische sigaretten nam met 50% toe. Echter is de accijns die hierop wordt geheven verwaarloosbaar. Door de daling van de belastinginkomsten uit rookwaren, vreest de tabaksindustrie dat na de landelijke verkiezingen in september 2017 de prijs van een pakje sigaretten weer omhoog gaat.

Vluchtelingen

In 2015 was er nog opleving te zien in de verkoop van sigaretten door de komst van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Irak. De sigarettenconsumptie is onder deze groepen veel hoger dan onder West-Europeanen. Echter, in 2016 bleek dit effect weer afgenomen. Bovendien kopen veel Duitsers tegenwoordig sigaretten in buurlanden als Polen en Tsjechië, waar een pakje sigaretten de helft voordeliger is.

Verkoop sigaretten onderhevig aan accijnzen versus consumentenverkoop

De gegevens over de verkoop van sigaretten onderhevig aan accijnzen zijn overigens niet gelijk aan de gegevens over de consumentenverkoop van sigaretten. Het Statistisches Bundesamt telt alleen de accijnszegels die van tevoren bij de staat zijn ingekocht door de tabaksindustrie. De sigaretten met deze accijnszegels worden pas naderhand geproduceerd en kunnen pas een jaar later in de winkels liggen.

Lees meer (in het Duits) bij die Welt.

X