Duitsers voelen niets voor meer flexibiliteit op het werk

Duitsers voelen niets voor meer flexibiliteit op het werk

Uit een recentelijk opinieonderzoek van de Duitse nieuwssite Spiegel Online blijkt dat 67,8% van de meer dan 5.000 geënquêteerden ook in de toekomst het liefst een achturige werkdag heeft. Dit laat STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater weten.

Volgens Christoph Schmidt, hoofd van het economisch adviesorgaan van de bondsregering (“Wirtschaftsweisen”),  zijn de werktijdregelingen in Duitsland niet meer van deze tijd. Schmidt vindt de achturige werkdag iets van de vorige eeuw en in tijden van globalisering en flexibilisering gewoonweg niet meer op zijn plaats. Hoewel cijfers aantonen dat in het jaar 2017 sowieso nog maar 60% van alle werknemers in Duitsland een volledige baan hebben, is de reactie van de kant van de gemiddelde werknemer behoudender dan verondersteld. Terwijl Schmidt om beëindiging van de starre achturige werkdag roept, geeft blijkbaar het merendeel van de Duitsers de voorkeur aan de vaste werktijdregeling in hun bedrijf. Aldus de uitkomst van een recentelijk opinieonderzoek in opdracht van Spiegel Online.

Minderheid heeft 24/7-mentaliteit

67,8% van de meer dan 5.000 geënquêteerden gaf aan, ook in de toekomst liever overeenkomstig het gangbare urenschema op de werkvloer beschikbaar te zijn. Allicht bestaan er verschillen, al naar gelang het soort werk en de genoten opleiding. Terwijl onder de ondervraagde studenten maar net iets meer dan de helft (53,1%) de voorkeur geeft aan behoud van de achturige werkdag, ligt  dit percentage bij zelfstandigen met 60,9% al een stuk hoger, op de voet gevolgd door werknemers (70,1%) en werklozen (74,4%). Minder grote verschillen vallen er te constateren tussen de leeftijdsgroepen en tussen vrouwelijke en mannelijke ondervraagden; slechts een minderheid (23,1% van de vrouwen en 25,6% van de mannen) zijn blijkbaar bereid hun taken flexibel en met 24/7-paraatheid in te richten.

X