Duitsland voert opnieuw landelijke coronamaatregelen in

Duitsland voert opnieuw landelijke coronamaatregelen in

Duitsland gaat opnieuw landelijke maatregelen invoeren om de coronapandemie in te dammen. Dat zijn de Duitse regering en de zestien Duitse deelstaten gisteren overeengekomen. Onder andere de regels voor ongevaccineerden zullen flink worden aangescherpt; de 2G-regel zal bijvoorbeeld gaan gelden in de detailhandel. Daarnaast ligt het plan op tafel om per februari 2022 een algemene vaccinatieplicht in te voeren.

Als reactie op het hoge aantal coronabesmettingen zijn de Bondsregering en de deelstaatregeringen het eens geworden over verregaande landelijke beperkingen voor niet-gevaccineerden.

Privébijeenkomsten in openbare of privéruimten waaraan niet-gevaccineerde en niet-genezen personen deelnemen, moeten volgens het besluit worden beperkt tot het eigen huishouden en maximaal twee personen uit een ander huishouden. Kinderen tot 14 jaar worden daarbij niet meegerekend. Echtgenoten en partners worden als één huishouden beschouwd, ook als zij geen woning delen. De verordening is niet van toepassing op privé bijeenkomsten die uitsluitend worden bijgewoond door gevaccineerde en genezen personen.

In Kreise met meer dan 350 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen moeten alle contacten worden beperkt. Daarom geldt voor privéfeesten en -bijeenkomsten een maximum aantal deelnemers van 50 personen (gevaccineerd en hersteld) binnenshuis en 200 personen (gevaccineerd en hersteld) buitenshuis.

2G in detailhandel, horeca en cultuur

Binnenkort zullen niet-essentiële winkels, horecagelegenheden, bioscopen, theaters, culturele en recreatieve evenementen alleen nog toegankelijk zijn voor gevaccineerde of genezen personen. De 2G-regel, die in een aantal Duitse deelstaten al geldt, zal in het gehele land worden ingevoerd en ongeacht de besmettingsgraad van toepassing zijn. Bovendien kan een actuele test worden verplicht (2G-plus).

Er moeten uitzonderingen gaan gelden voor personen die niet kunnen worden gevaccineerd en voor personen voor wie geen algemene aanbeveling tot vaccinatie bestaat. Daarnaast zijn uitzonderingen mogelijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Clubs en discotheken moeten hun deuren sluiten wanneer het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen 350 of meer bedraagt.

Beperkingen voor grote evenementen

Het aantal toeschouwers voor landelijke sport-, culturele en vergelijkbare grote evenementen zal aanzienlijk worden beperkt. In de toekomst mag maximaal 30 tot 50 procent van de zitplaatscapaciteit worden gebruikt. Het maximumaantal bezoekers binnen is 5.000 en buiten 15.000. Bovendien zal ook hier de 2G-regel gaan gelden en is het dragen van een medisch mondkapje verplicht.

Onderwijs: mondkapjesplicht

Op scholen wordt het voor alle leerlingen in alle klassen verplicht om een mondkapje te dragen – ook op plaatsen waar dit tot nu toe niet het geval was.

Vaccinatieplicht op stapel

De Bondsregering heeft bovendien aangekondigd het initiatief te nemen tot de invoering van een vaccinatieplicht voor werknemers in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Bovendien is de Bondsdag van plan om in de nabije toekomst een besluit te nemen over een algemene vaccinatieplicht. Deze kan gaan gelden zodra kan worden gegarandeerd dat iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, d.w.z. ongeveer vanaf februari 2022. De Duitse ethiekraad buigt zich nu over deze kwestie en zal hierover voor het einde van dit jaar een aanbeveling opstellen. Daarna moet het Duitse parlement nog goedkeuring verlenen.

Volgens afzwaaiend bondskanselier Angela Merkel zal de vaccinatiestatus in het geval van een dubbele vaccinatie niet permanent blijven gelden. Ook op Europees niveau wordt gesproken over een maximale geldigheid van negen maanden na de tweede vaccinatie. Het zetten van boosterprikken wordt daarmee nog belangrijker. Voor kerst moet iedereen die dat wil de kans krijgen om een eerste, tweede of boosterprik te halen. Om de vaccinatiecampagne te versnellen, mogen tandartsen, apothekers en verplegend personeel voortaan ook prikken zetten.

Het volledige besluit is hier in te zien.

X