EDR-Grensprijs: jarenlange samenwerking tussen steden en scholen onderscheiden

EDR-Grensprijs: jarenlange samenwerking tussen steden en scholen onderscheiden
Het schoolpartnerschap van CS Vincent van Gogh in Assen met de ‘Anne ­Frank Schule’ uit Molbergen is onderscheiden met de EDR-Grensprijs

De Eems Dollard Regio (EDR) heeft voor de derde keer haar Grensprijs uitgereikt. Dit jaar vielen de stedenband Aurich-Appingedam en het schoolpartnerschap tussen de CS Vincent van Gogh-school in Assen en de Anne Frank Schule uit het Duitse Molbergen in de prijzen. Aan de EDR-Grensprijs is een geldbedrag verbonden van 500 euro en het zet bijzondere verdiensten voor Nederlands-­Duitse samenwerking in het zonnetje – met name met het oog op duurzame samenwerking en de inzet van betrokkenen op vrijwillige basis. 

Stedenband Aurich-Appingedam
De Stedenband Aurich-Appingedam viel ook in de prijzen.

De uitreiking van de EDR-Grensprijs vond donderdag 26 november 2015 plaats in het kader van de 37e EDR­raadsvergadering die werd gehouden in Cultuurhuis De Klinker te Winschoten. Dit jaar zijn er twee prijswinnaars. Voor grensoverschrijdende samenwerking gedurende meer dan 26 jaar werd de stedenband Aurich-­Appingedam onderscheiden. Spreker Harm­-Uwe Weber, Landrat van de Landkreis Aurich, benadrukte: “De stedenband blinkt uit doordat beide plaatsen intensief betrokken zijn. De samenwerking wordt het hele jaar door op verschillende niveaus uitgedragen – zowel op cultureel niveau als ook bij overheden en op scholen. Veel van deze initiatieven worden door de beide gemeenten bekostigd en zonder extra financiële ondersteuning gerealiseerd.” Gebaseerd op deze jarenlange en vertrouwde samenwerking zijn er inmiddels ook grotere projecten gerealiseerd, prees Weber: “Er was ook samenwerking op het gebied van theater, gezamenlijke exposities en niet in de laatste plaats een gezamenlijke winkel die sinds 2014 in Appingedam een informatiepunt is voor bezoekers die belangstelling hebben voor het buurland en grensoverschrijdende samenwerking. In deze winkel in Appingedam worden bovendien regionale Duitse producten verkocht.” De Landrat van Aurich, tevens EDR­-bestuurslid, benadrukte in zijn laudatio tot besluit: “Beide steden laten zien dat een afstand van ongeveer een uur met de auto tegenwoordig geen probleem meer is. De bereidheid om samen te werken en deze samenwerking ook op verschillende niveaus uit te dragen is veel belangrijker. De EDR­-Grensprijs moet voor de stedenband een stimulans zijn voor de volgende 26 jaar en in het bijzonder een waardering voor de continue samenwerking.”

Nederlands-Duits schoolpartnerschap

Ook het bijna 20-jarige schoolpartnerschap van CS Vincent van Gogh in Assen met de ‘Anne ­Frank­Schule’ uit Molbergen werd onderscheiden met de EDR-­Grensprijs. Spreker Ruud Wiersema, wethouder en locoburgemeester van Assen, zei tijdens zijn laudatio: “Op scholen wisselt het personeel in de loop der jaren vaak. Daarom is het niet vanzelfsprekend dat er gedurende bijna meer dan 20 jaar voortdurend wordt samengewerkt. Beide scholen zien er echter de meerwaarde van in, o.a. voor hun taalonderwijs.” Wiersema onderstreepte bovendien: “Maar het gaat niet alleen om taal, maar ook om cultuur en het onderling uitwisselen hiervan. Hier hebben de leraren gedurende vele jaren heel goed werk geleverd met het organiseren van uitwisselingsactiviteiten en dit gerealiseerd in samenwerking met gastgezinnen. De leerlingen werden geïnspireerd om over de grens te kijken en ook van de buren te leren. De jongeren zijn onze toekomst en zij plukken de vruchten van deze ervaringen qua grensoverschrijdende samenwerking. Om die reden is het schoolpartnerschap een terechte winnaar van de EDR-Grensprijs.”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X