“Een unieke kans om in contact te komen met het Duitse bedrijfsleven”

“Een unieke kans om in contact te komen met het Duitse bedrijfsleven”
De Fontys-campus in Kempen.

Dit voorjaar opende Fontys Venlo een Duitse vestiging in Kempen. Inmiddels lopen er 60 studenten Master Business and Management rond op de Duitse campus. Fontys wil door het aanbieden van stageplaatsen en afstudeeropdrachten bij Duitse bedrijven ook het contact met bedrijven in de regio Niederrhein versterken. Bovendien kunnen Fontys-studenten op deze manier alvast hun voelsprieten uitsteken op de Duitse arbeidsmarkt. Paul Stevens is bij Fontys Kempen het aanspreekpunt voor Duitse bedrijven. AHA24x7.com sprak met hem.

Fontys Venlo richt zijn blik voortdurend over de grens. Niet zo gek, aangezien de studenten die aan de Fontys International Business School in Venlo studeren, ook voor een groot deel uit Duitsland komen. De campus in Venlo heeft zelfs een lectoraat ‘Fontys Crossing Borders’ in het leven geroepen, om de kansen die de nabijheid van de grens biedt, optimaal te benutten. “Het euregionale karakter van Fontys is met de komst van de campus in Kempen daadwerkelijk in praktijk gebracht”, licht Paul Stevens toe. “Fontys Venlo wil op velerlei manieren in de euregio actief zijn, zowel in Duitsland als Nederland. Er liggen in Duitsland talrijke mogelijkheden op het gebied van stages, afstudeeropdrachten en grensoverschrijdende projecten.” Stevens is twee dagen per week aanwezig in het Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen, waar Fontys is gehuisvest. Hij is hier het aanspreekpunt voor bedrijven die vragen hebben op het gebied van stageplaatsen, afstudeerplekken of projecten. Ook kunnen bedrijven bij hem terecht voor informatie over verschillende taalcursussen die Fontys aan medewerkers van Duitse bedrijven aanbiedt.

Paul Stevens
Paul Stevens

Contacten met het Duitse bedrijfsleven

Sinds september 2016 zijn op dinsdag 60 studenten van de Master Business and Management in het TZN-gebouw aanwezig om onderwijs te volgen. De rest van de week volgen zij cursussen op de Fontys campus in Venlo. Stevens: “Voor Nederlandse studenten is het een unieke kans om in contact te komen met het Duitse bedrijfsleven. Verder hebben natuurlijk alle studenten de mogelijkheid om in Duitsland een stage- of afstudeertraject te volgen.” Fontys-studenten lopen twee maal per jaar drie-en-een-halve maand stage, vanaf september en vanaf februari.“ Er lopen al verschillende contacten met Duitse bedrijven en dat worden er steeds meer. Hierin worden ook aanvragen gedaan voor stage- of afstudeerplaatsen. Uit de contacten die er nu zijn, kunnen verschillende stage-opdrachten rollen die in februari a.s. van start kunnen gaan.”

Mini-companies

Maar Fontys Kempen biedt niet alleen onderdak aan studenten van de Master Business and Management. Ook tweedejaars studenten uit verschillende studiedisciplines van de Fontys International Business School zullen regelmatig in Kempen te vinden zijn. Zij werken in groepjes van 8 à 10 studenten samen aan het oprichten van een bedrijf, de zogenaamde mini-company, en het ontwikkelen van een innovatief product. “In de loop van dit studiejaar zullen deze studenten regelmatig voor overleg bij elkaar komen in Kempen. Verder zullen er vanaf oktober ook presentaties in het TZN-gebouw plaatsvinden over diverse thema’s, bijvoorbeeld over leiding geven en arbeidsrecht, voor Fontys-studenten van willekeurige opleidingen. Deze worden verzorgd door Duitse juristen”, aldus Stevens.

Ambities

De eerste lichting masterstudenten volgt nu onderwijs op de campus in Kempen en de eerste contacten met Duitse bedrijven zijn gelegd. Wat wil de Fontys International Business School nog meer bereiken met Fontys Kempen? “Door de komst naar Kempen willen we de samenwerking met het Duitse netwerk intensiveren door het verrichten van toegepast onderzoek. Verder willen we in de toekomst graag post-hbo cursussen gaan aanbieden en onderzoeken of er bij Duitse bedrijven nog andere behoeftes bestaan waar we aan tegemoet kunnen komen.”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X