EUREGIO-project onderzoekt grensbarrières in logistieke sector

EUREGIO-project onderzoekt grensbarrières in logistieke sector

Op 4 juli jl. discussieerden ruim 25 vertegenwoordigers van bedrijven, bedrijfsorganisaties en overheden over barrières in het grensoverschrijdende goederenverkeer. Op een workshop over ‘Interoperabiliteit tussen Duitsland en Nederland’ kwamen aan ronde tafels de technische, operationele, infrastructurele en juridische uitdagingen en mogelijke oplossingen aan bod.

De tweetalige workshop werd georganiseerd in het kader van ‘EUREGIO Goederencorridor’, een project waaraan in totaal 18 Nederlandse en Duitse partners deelnemen. Met behulp van een interactief programma bespraken de deelnemers belemmeringen zoals ingewikkelde douaneprocedures, het zondagse rijverbod in Duitsland of technologieën die niet op elkaar aansluiten. Volgens projectleider Stefan Michel stond daarbij ook steeds het zoeken naar mogelijke oplossingen centraal: “In de EUREGIO hebben we aan beide zijden van de grens een sterke logistieke sector. Met de workshop willen we deze twee kanten dichter bij elkaar brengen en ervaren welke uitdagingen er nog zijn. In regionale, op maat gesneden oplossingen ligt bovendien een groot potentieel voor economische groei en geslaagde samenwerking. We zijn daarom zeer tevreden over de bereikte resultaten.”

Vervoerders en verladers worden langs de grens met tal van uitdagingen geconfronteerd. Het wisselen van locomotieven bij de grens vanwege verschillende spannings- en veiligheidssystemen duurt lang en kost geld. Minstens even inefficiënt is het dat honderden vrachtwagens aan de grens moeten parkeren omdat ze het buurland niet mogen inrijden wegens het wettelijke rijverbod op zon- en feestdagen. Een ander probleem is het tekort aan tankstations voor duurzame brandstoffen, waardoor het bijvoorbeeld nog lastig is om overal op LNG te rijden. Dat neemt niet weg dat er ook voordelen zijn voor ondernemingen die de grens in hun voordeel gebruiken. Omdat opleidingen soms van inhoud verschillen, kan het zeer de moeite waard zijn bij het zoeken naar geschikte arbeidskrachten ook over de grens heen te kijken.

De resultaten van de onderzoeken uit het project ‘EUREGIO Goederencorridor’ zullen op een eindconferentie in de zomer 2017 worden gepresenteerd. Het project wordt in het kader van het INTERREG V A programma ‘Deutschland-Nederland’ deels gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), door de ministeries van economische zaken van de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en door de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Het project wordt begeleid door het programmamanagement van de EUREGIO. De onderzoeken en workshops worden in opdracht van de EUREGIO uitgevoerd door Spatial Foresight (LUX), TCP International (DE) en TNO (NL).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X