Euregio rijn-maas-noord keurt vier nieuwe INTERREG-projecten goed

Euregio rijn-maas-noord keurt vier nieuwe INTERREG-projecten goed

De INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord heeft onlangs vier nieuwe projecten goedgekeurd. Dit gebeurde in het kader van het People-to-People-programma.

In totaal is er voor deze projecten 80.000 euro aan Europese subsidie beschikbaar in de euregio. In de vier goedgekeurde projecten staan fysieke ontmoetingen na de coronaperiode centraal.

Theatersamenwerking

In het eerste project wordt de grensoverschrijdende samenwerking tussen de theaters in Venlo en Krefeld/Mönchengladbach voortgezet. Hiermee wil men een groter publiek bereiken door wederzijds theaterbezoek direct over de grens te stimuleren. Ook het ontwikkelen van een gezamenlijke programmering staat op de agenda.

Twee nieuwe street culture festivals 

In het tweede project staat de opbouw van een grensoverschrijdend netwerk en de organisatie van twee street culture festivals voor urban sports in Venlo en Mönchengladbach centraal. Deze moeten in het voorjaar plaatsvinden. Doel van deze samenwerking is dat organisatoren elkaar beter leren kennen en er steeds meer jongeren actief deelnemen.

Kompas voor succesvolle lokale samenwerking 

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa organiseert op 31 mei een grensoverschrijdend symposium over de instandhouding van lokale voorzieningen en het samenspel tussen bewonersinitiatieven, lokale overheden en maatschappelijke partners. Hiermee wil het samenwerkingsverband een Nederlands en Duits ‘kompas’ voor succesvolle lokale samenwerking in kleine kernen uitbrengen.

Euregionaal muziekcongres

Binnen het laatste project wordt een euregionaal muziekcongres georganiseerd. Tevens wordt een toekomstige grensoverschrijdende samenwerking voorbereid. Stichting Klankkleur Limburg en Kreismusikverband Heinsberg e.V. gaan kennis met elkaar delen en best practices presenteren. De muziekverenigingen kunnen er optreden. De verwachting is dat er 250 mensen deelnemen.

X