EUREGIO roept op tot indienen van voorstellen voor grensoverschrijdende miniprojecten

EUREGIO roept op tot indienen van voorstellen voor grensoverschrijdende miniprojecten

Zelfs in tijden van corona is het mogelijk om subsidies te krijgen voor grensoverschrijdende activiteiten, bijvoorbeeld voor projecten in het mkb, een uitwisseling tussen scholen of een samenwerking tussen kunstenaars. Ook kleine projecten komen in aanmerking: de afgelopen vier jaar hebben al ongeveer 600 kleinere grensoverschrijdende projecten in de EUREGIO financiële steun uit INTERREG-middelen ontvangen. EUREGIO Gronau roept nu wederom op om voorstellen in te dienen voor grensoverschrijdende miniprojecten. Het subsidiebedrag hangt af van de duur, reikwijdte en de kosten van het project. Belangstellende verenigingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en het mkb kunnen tot 15 april 2021 hun projectideeën indienen. 

De verantwoordelijke projectmedewerkers van de EUREGIO zullen samen met de aanvragers nagaan hoe hun projectidee met inachtneming van de geldende coronaregels kan worden uitgevoerd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lorenz Dik via info@euregio.eu.

Grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevorderen 

De initiatiefnemers van het project zullen tijdens de uitvoeringsfase intensieve ondersteuning van medewerkers van de EUREGIO ontvangen. Op deze manier wil de EUREGIO niet alleen het grensoverschrijdende karakter van de projecten, maar ook een goede ondersteuning van de projecten waarborgen. Bij deze projecten is het van belang dat partners uit Nederland en Duitsland het project gezamenlijk van begin tot eind ontwikkelen, uitvoeren en financieren. Het is ook van belang dat een projectidee innovatief is en de grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevordert.

Grensoverschrijdende scouting

Dat een grensoverschrijdend miniproject ook goed digitaal uitgevoerd kan worden, blijkt uit het miniproject Scouts Online, dat de Nederlandse stichting ‘Aover de Gäöt’ en de Duitse gemeente Bocholt op 19 december samen uitvoerden. Tijdens een online spellenavond ontmoetten talrijke Nederlandse en Duitse jongeren elkaar virtueel. Ze gebruikten de tijd tussen de spelonderdelen voor een levendige uitwisseling over het werk van de verschillende scoutingstammen in het grensgebied. Hier is een terugblik te vinden, inclusief foto’s.

Subsidiemogelijkheden 

De financiering van mini- en kleine projecten is onderdeel van het INTERREG V A-project ‘Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied’. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere medefinancierders zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het Ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, de Rijkskanselarij van Nedersaksen en de EUREGIO.

Meer algemene informatie over financieringsmogelijkheden is hier te vinden.

X