EUREGIO steunt afvalverwerker Twence in lobby grensoverschrijdende afvalverwerking

EUREGIO steunt afvalverwerker Twence in lobby grensoverschrijdende afvalverwerking

Sinds een paar jaar heeft Twence, de Twentse afvalenergiecentrale in Hengelo en Enschede, een samenwerking met Stadt Münster. Niet-recyclebaar afval dat overblijft in de afvalsorteerinstallatie in Münster, wordt naar Twence vervoerd om hier te worden verbrand. Nederlandse regelgeving vormt echter een potentiële beperking voor de verwerking van huis-, tuin- en keukenafval dat niet uit Nederland afkomstig is. De EUREGIO-raad heeft nu aangegeven Twence te steunen in de lobby om deze beperkende regelgeving op te heffen in de grensregio’s.

Om de druk op Nederlandse afvalenergiecentrales te verlichten, werd in 2019 een importplafond ingevoerd. Het kabinet kan daardoor (tijdelijk) de import van buitenlands afval verbieden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen afval uit bijvoorbeeld Groot-Brittannië of Italië, dat honderden tot duizenden kilometers moet afleggen om bij Twence terecht te komen, of afval uit het nog geen honderd kilometer verderop gelegen Münster. Bovendien heeft deze stad bewust voor een samenwerking met Twence gekozen. Dit is namelijk niet alleen de meest nabijgelegen afvalenergiecentrale, maar deze levert ook betere milieuprestaties dan Duitse centrales.

Euregionale focus

Daarnaast is Twence bezig om haar Twentse verzorgingsgebied uit te breiden naar de EUREGIO. Zo werkt het bedrijf sinds dit jaar niet alleen samen met Münster, maar ook met Stadt Osnabrück. Hoewel er op dit moment geen importplafond van kracht is, zorgt het wel voor onzekerheid in de toekomst. Dit maakt het lastiger om andere Duitse gemeentes als nieuwe klant aan te trekken. Twence is daarom een lobby gestart bij Rijksoverheid om de grensgebieden uit te sluiten van het importplafond. Zij hebben daarvoor twee belangrijke argumenten: ten eerste schrijven Europese richtlijnen voor dat afvalverwerking op een zo kort mogelijke afstand plaats moet vinden. Ten tweede mogen lokale overheden in Nederland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen op basis van het Verdrag van Anholt uit 1991 grensoverschrijdende publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden aangaan.

Steun EUREGIO

De EUREGIO-raad, bestaande uit 128 gemeenten aan zowel Nederlandse als Duitse zijde van de grens, heeft aangegeven de lobby van Twence te steunen. “De EUREGIO ondersteunt het streven van de aangesloten gemeenten om ook op dit gebied een grenzeloze samenwerking zonder belemmeringen mogelijk te maken en een duurzame grensoverschrijdende circulaire economie, innovatiebevordering en verwerkingsgarantie te borgen”, aldus de EUREGIO-raad. Op basis van het Verdrag van Anholt moet de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen zonder belemmeringen mogelijk worden gemaakt binnen de grensregio.

X