Twentse gemeenten en Münster op weg naar grensoverschrijdende afvalverwerking

Twentse gemeenten en Münster op weg naar grensoverschrijdende afvalverwerking
Onno van Veldhuizen (Enschede), Markus Lewe (Münster) en Sander Schelberg (Hengelo). (c) Gemeente Enschede

Met het zetten van hun handtekening bevestigden Oberbürgermeister Markus Lewe van het Duitse Münster en de burgemeesters van twaalf Nederlandse gemeenten op 13 december de onderlinge samenwerking op het gebied van afvalverwerking. De twaalf gemeenten zijn allen aandeelhouder van het Nederlandse afvalverwerkingsbedrijf Twence. Met de ondertekening wordt een belangrijke stap gezet in de richting van het beoogde aandeelhouderschap van Stadt Münster in Twence.

In het voorjaar van 2017 hebben vrijwel alle aandeelhouders van Twence ingestemd met toetreding van Stadt Münster als aandeelhouder. De komst van Münster draagt volgens deze Nederlandse aandeelhouders bij aan de optimale benutting van de afvalenergiecentrales van Twence. Bovendien wordt zo de positie van het bedrijf op de lange termijn versterkt.

Belangrijke stap

Door verschillen in de wet- en regelgeving in Nederland en Duitsland is het aandeelhouderschap van Münster in Twence (nog) niet mogelijk. Het ‘Kommunalaufsicht’, de toezichthouder aan Duitse zijde, ziet de gemeentelijke samenwerking tussen de Nederlandse gemeenten en Stadt Münster wel als een belangrijke stap richting een volwaardig aandeelhouderschap van Münster op termijn.

De overeenkomst voorziet in het uitwisselen van verschillende afvalstromen. Hierbij wordt optimaal gebruikgemaakt van de technische mogelijkheden die aan beide zijden van de grens beschikbaar zijn. Zo wordt vanuit Münster jaarlijks 45.000 ton gesorteerd restafval bij Twence omgezet in warmte en stroom voor regionale bedrijven en enkele duizenden huishoudens in Twente. In ruil daarvoor recyclen de gemeentelijke afvalbeheerdiensten van Münster (AWM) jaarlijks 5.000 ton GFT of restafval van de deelnemende Nederlandse gemeenten.

Economische en ecologische voordelen

De samenwerking levert zowel economische als ecologische voordelen op. Zo zorgt de regeling ervoor dat het vervoer van afval vermindert en daarmee milieuwinst geboekt wordt. Daarnaast draagt de regeling bij aan een versterking van de regionale economie en wordt de euregionale werkgelegenheid gestimuleerd.

Voordelen voor de regio

Stadt Münster en de twaalf Nederlandse gemeenten gaan ervan uit dat met de ondertekening van de gemeentelijke samenwerking het toekomstig aandeelhouderschap van Münster in Twence een stap dichterbij is gekomen. Daarmee liggen er volgens de ondertekenaars nog belangrijke voordelen voor de regio in het verschiet. Zo kunnen afvalstromen beter gestuurd worden, waardoor afval efficiënter verwerkt kan worden. Ten tweede kan de mogelijkheid om grondstoffen uit afval terug te winnen beter benut worden. Daarnaast wordt wederzijdse kennis op het gebied van duurzaamheid sneller en makkelijker gedeeld. Tot slot opent een aandeelhouderschap van Münster deuren voor andere Duitse gemeenten om ook in Twence te participeren.

Deelnemende gemeenten

Naast Stadt Münster nemen twaalf Nederlandse gemeenten deel aan de communale samenwerking op het gebied van afvalverwerking. Dat zijn: Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Historische locatie

De overeenkomst werd getekend op een historische plek in Münster: het Krameramtshaus. In dit gebouw was tijdens de onderhandelingen over de Vrede van Münster de Nederlandse delegatie gehuisvest. Tegenwoordig herbergt het Krameramtshaus het Haus der Niederlande en het Zentrum für Niederlande-Studien.

X