Europa-avond: “Laat Europa ook lokaal het onderwerp van gesprek zijn”

Europa-avond: “Laat Europa ook lokaal het onderwerp van gesprek zijn”

Europa begint lokaal: bij de gemeente. Daarom zijn raadsleden Susanne Reinhoffer (Stadt Gronau) en Erik Kemp (Gemeente Enschede) sinds kort lid van het Europese stedennetwerk voor raadsleden “Geef vorm aan Europa in de lokale politiek”. Dit nieuwe netwerk, dat speciaal voor raadsleden uit EU-steden is opgestart, heeft als doel om Europa letterlijk dichter bij haar inwoners te brengen. Om dit te bereiken, organiseren Reinhoffer en Kemp op 14 september een discussieavond over het thema Europa.

“Europa voelt voor veel mensen misschien als een ‘ver van mijn bed-show’. Maar wat de Europese Unie besluit, beïnvloedt ook ons beleid in Enschede“, legt Kemp uit. „Juist daarom moet Europa ook lokaal een onderwerp van gesprek zijn.”

Europa-avond

Daarom wordt op 14 september een Europa-avond georganiseerd. Deze datum is niet zomaar gekozen. Eén dag ervoor geeft Ursula von der Leyen de ‘State of the Union’-toespraak waarin zij de balans opmaakt van wat er het afgelopen jaar in de Europese Unie is gebeurd, en vertelt ze waar de focus en uitdagingen van de Europese Commissie de komende tijd zal liggen.

Kemp: ‘Op 14 september willen we met inwoners bijeenkomen om de speech te bespreken en in gesprek te gaan over het belang van de EU voor ons lokaal beleid. Ik zie het echt als een moment om samen te komen en ideeën uit te wisselen en input en meningen over de EU op te halen. Hierbij is iedereen uit onze beide steden die hierover in gesprek wil gaan welkom.’

Het belang van Europese samenwerking

“Enschede is als grensstad de poort naar Europa. Het belang van Europa en van grensoverschrijdend samenwerken is hier heel duidelijk“, aldus Kemp. „Kijk bijvoorbeeld naar het thema stikstof. Hoe kunnen we dit thema bijvoorbeeld hier anders aanpakken dan in Duitsland, 5 kilometer verderop? Als wet- en regelgeving niet op elkaar afgestemd zijn, levert dat problemen op.”

Meer informatie en aanmelden

De avond begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur), duurt tot 21.00 uur en vindt plaats in het gebouw van de EUREGIO (Gronausestraat 1258-1260, Enschede). Meer informatie is hier te vinden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door middel van een e-mail naar m.koopman@enschede.nl.

Stedennetwerk voor raadsleden

Per Europese stad is één raadslid lid van het nieuwe netwerk. De gemeente kiest dit lid zelf uit; hierbij ligt het initiatief in deze fase bij de raadsleden zelf. Dit staat los van een politieke partij en is niet persoonsgebonden.

X