Werkloosheid in Duitsland verder gestegen

Werkloosheid in Duitsland verder gestegen

De conjunctuurdaling waar de Duitse economie zich in bevindt, heeft gevolgen voor de werkloosheidscijfers: in augustus steeg het aantal Duitse werklozen met 0,1 procent. Duitsland telt nu 2,696 miljoen werklozen, wat neerkomt op zo’n 5,8 procent van de bevolking. De Bundesagentur für Arbeit, de Duitse tegenhanger van UWV, noemt de arbeidsmarkt nog wel solide.

Ten opzichte van juli 2023 steeg het aantal werklozen met circa 79.000; ten opzichte van augustus 2022 was sprake van een stijging van 148.000 werklozen. Niet alleen de zwakkere conjunctuur, maar ook de zomerperiode is verantwoordelijk voor deze stijging. Het is gebruikelijk dat de werkloosheid in de zomermaanden toeneemt, bijvoorbeeld omdat ondernemers pas na de zomervakantie weer nieuw personeel aannemen. Maar ook wanneer deze seizoensinvloeden buiten beschouwing worden gelaten, is het werkloosheidscijfer gestegen.

Voorzichtigheid

De conjuctuurdaling maakt dat ondernemers huiveriger zijn om nieuw personeel aan te nemen. De jobindex van de Bundesagentur für Arbeit, een instrument waarmee de vraag naar personeel wordt gemeten, was in augustus 2023 op het laagste niveau sinds twee jaar. De verwachting is dat de vraag naar personeel de komende tijd blijft dalen. Volgens het Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln), dat onderzoek doet naar de Duitse economie, hoeven werknemers zich voorlopig nog geen zorgen te maken: hoewel ondernemers voorzichtiger zijn om nieuw personeel aan te nemen, verwachten zij voorlopig geen (grote) ontslagrondes.

X