In de zomer van 2017 ging het INTERREG-project Nachbarsprache & Buurcultuur van start, dat door de Radboud Universiteit en de Universiteit Duisburg-Essen geïnitieerd is om middelbare scholen te ondersteunen bij uitwisselingstrajecten tussen Duitse en Nederlandse scholen. Het scholenproject is nu beloond met het Europees Talenlabel, een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten.

Het Europees Talenlabel voor het project Nachbarsprache & Buurcultuur.

Tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen op 2 november presenteerden alle genomineerden zich aan de jury en het publiek. De jury, bestaande uit taal- en onderwijsexperts uit diverse geledingen van de samenleving, koos daarna samen met het publiek de winnaars. Zij kregen een onderscheiding die onder andere getekend werd door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob en de Europese commissaris van Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport Tibor Navracsics. Ook ontvingen de winnaars een geldbedrag. Prof. Dr. Paul Sars, die het project leidt, toonde zich verheugd: “Ik ben blij met het Europees Talenlabel omdat daarmee onze vernieuwende aanpak wordt erkend: samen mét elkaar óver elkaar leren. De kracht van de Duits-Nederlandse samenwerking zit in de complementariteit; we vullen elkaar aan.”

Talenlabel

Het Europees Talenlabel wordt door de Europese Commissie jaarlijks uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en daarbij het promoten van ‘good practices’. Doel is om meertaligheid onder Europeanen te bevorderen door vernieuwende talenprojecten op allerlei onderwijsniveaus onder de aandacht te brengen.

Goede relaties met de buren

Dit jaar was het thema van het Europees Talenlabel ‘BuurTaal: beter een goede buur dan een verre vriend’. Gezocht werd naar projecten die buurtalen op een innovatieve en grensoverschrijdende manier stimuleren, zoals initiatieven die de Duitse taal promoten voor een betere integratie met het buurland. Het thema sluit aan bij de Europese prioriteit Language Friendly Society, dat als doel heeft om taalbarrières weg te nemen om zo meer dynamische grensregio’s tot stand te brengen.

Begrip voor buurtaal en buurcultuur

Het project Nachbarsprache & Buurcultuur sluit precies bij die doelstellingen aan. Het initiatief wordt ondersteund door het INTERREG V-programma van de Europese Unie en bevordert grensoverschrijdende contacten tussen scholieren in Nederland en Duitsland. Daarmee draagt het bij aan interesse in en begrip voor de buurtaal en buurcultuur. Door scholieren zich al op jongere leeftijd te laten verplaatsen in het buurland, hopen de initiatiefnemers in de toekomst bij te dragen aan betere banden en samenwerking in de grensregio. Onderwijs over en in de buurcultuur en de buurtaal is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.

Conferentie

Op 12 december vindt er een speciale bijeenkomst plaats voor Duitse en Nederlandse schoolleiders uit het voortgezet onderwijs uit de (Eu)regio. Aanmelden – ook voor andere geïnteresseerden – is mogelijk via de website.

X