Europese wetgeving omtrent telewerken: Duitsland doet mee

Europese wetgeving omtrent telewerken: Duitsland doet mee

Thuiswerken en hybride werken: sinds de coronapandemie is het voor steeds meer mensen de realiteit. Door wetgeving omtrent sociale zekerheid was dit voor grenspendelaars soms lastig. Indien zij meer dan 25 procent van hun werktijd in hun woonland werkten, had dit gevolgen voor hun sociale zekerheid. Voor hen golden gedurende de coronapandemie daarom andere regels. Deze uitzonderingsregels werden meermaals verlengd en gelden nog tot en met 30 juni 2023. Op 1 juli 2023 treedt nieuwe wetgeving in werking, die het socialezekerheidsstelsel voor thuiswerkende grensarbeiders en working nomads eenvoudiger maakt. Ook Duitsland heeft zich nu hierbij aangesloten.

Grenspendelaars die bijvoorbeeld in Nederland wonen en in Duitsland werken, zijn sociaal verzekerd in Duitsland, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid. Dankzij de nieuwe wet mogen werknemers vanaf 1 juli as. tot 50 procent telewerk verrichten, in plaats van 25 procent. Hierdoor wordt niet alleen het werken vanuit huis, maar bijvoorbeeld ook het werken als digital nomad eenvoudiger. Wie voor langere tijd wil rondreizen en op locatie wil werken, hoeft nu niet langer te vrezen voor zijn sociale zekerheid.

Europese wetgeving vs. landelijke toepassing

De nieuwe wetgeving regelt het behoud van sociale zekerheid op Europees niveau, hoewel EU-lidstaten zelf mogen bepalen of ze hieraan willen deelnemen of niet. Nederland en België hadden hun deelname reeds bevestigd, maar ook Duitsland heeft dit nu gedaan. In de praktijk betekent dit dat grensarbeiders tussen Nederland en Duitsland een aanvraag kunnen indienen om hun sociale zekerheid in overeenstemming met de nieuwe wet te regelen. Zo kunnen ze sociaal verzekerd blijven in het land van hun werkgever wanneer ze maximaal 50 procent van hun werktijd in hun woonland werken.

X