Extra geld beschikbaar voor optimalisatie spoor Zwolle-Münster

Extra geld beschikbaar voor optimalisatie spoor Zwolle-Münster

Een belangrijke schakel binnen het grensoverschrijdende treinverkeer tussen Nederland en Duitsland is de spoorlijn tussen Enschede en Münster – die op termijn moet worden verlengd naar Zwolle. Waar op dit moment nog dieseltreinen over de spoorlijn tussen Enschede en Münster rijden, wil Duitsland deze in 2028 door elektrische treinen vervangen. Hiervoor moet het spoor geëlektrificeerd worden. Nederland moet daarin meegaan om op de spoorlijn aangesloten te kunnen blijven. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft daarom bekendgemaakt dertig miljoen euro vrij te maken voor spoorverbeteringen op dit traject. Hiermee kan ProRail zich onder andere op de elektrificatie van het spoor tussen Enschede en Gronau richten.

Naast de elektrificatie van het spoor zal onder andere het treinstation van Enschede aangepast worden. Zo zullen diverse stootblokken worden weggehaald, zodat treinen vanuit Duitsland direct kunnen doorrijden. Hierdoor wordt een rechtstreekse verbinding tussen Duitsland en o.a. Hengelo mogelijk.

Twente Board, het samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid in de regio Twente, noemt de investering een kroon op het werk. Samen met provincie Overijssel, EUREGIO en Regio Zwolle zetten zij zich al jaren in voor een betere treinverbinding in de regio. De financiële toezeggingen die nu zijn gedaan dragen hieraan bij.

X