Werkzame beroepsbevolking Duitsland stijgt naar recordhoogte

Werkzame beroepsbevolking Duitsland stijgt naar recordhoogte

Het aantal werkenden in Duitsland is tot historische hoogte gestegen. In september 2022 hadden 45,6 miljoen Duitsers tussen de 15 en 65 jaar een baan. Dat is 0,3 procent meer dan in november 2019, de maand waarin de werkzame beroepsbevolking tot nu toe op haar hoogst was. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor statistiek.

Bij het berekenen van de werkzame beroepsbevolking kunnen verschillen ontstaan naar aanleiding van seizoensarbeid. Wanneer deze seizoensinvloeden niet worden meegenomen in het totale aantal werkenden, is de beroepsbevolking in september ten opzichte van augustus iets kleiner (- 4.000 personen, 0,0 procent). Wanneer de seizoensinvloeden wel worden meegenomen, groeit de beroepsbevolking licht, namelijk met 0,5 procent. Dit komt neer op 239.000 personen. Ten opzichte van september 2021 is de werkzame beroepsbevolking met 0,9 procent toegenomen.

Werkloosheidscijfer ongewijzigd

Het totale aantal werklozen in Duitsland bedroeg in september 2022 zo’n 1,3 miljoen personen (seizoensinvloeden meegeteld). Dat waren er 147.000 (10,2 procent) minder dan in september 2021. Wanneer de seizoensinvloeden en andere bijzondere situaties zoals stakingen niet worden meegeteld, waren er  in september 2022 in totaal 1,31 miljoen mensen werkloos. In augustus 2022 was dit ook het geval. Het werkloosheidspercentage bedroeg daarmee 3 procent.

X