Gemeenschappelijke start van 2020 voor Duitse Landräte en Nederlandse dijkgraven

Gemeenschappelijke start van 2020 voor Duitse Landräte en Nederlandse dijkgraven
Groepsfoto van de bijeenkomst, v.l.n.r.: Frank Wissink (heemraad, Waterschap Rijn en IJssel), Stefan Kuks (watergraaf, Waterschap Vechtstromen), Uwe Fietzek (Districtsraadslid, District Graafschap Bentheim), Kai Zwicker (Districtsraadslid, District Borken), Carsten Rehers (Afdelingshoofd, District Steinfurt)

Samen het nieuwe jaar in – dat was de teneur bij een bijeenkomst van drie Duitse Landräte en twee Nederlandse dijkgraven op vrijdag 24 januari in Gronau. De toppen van de Nederlandse Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en van de Duitse Kreise Borken en Steinfurt en Landkreis Grafschaft Bentheim kwamen bijeen om over actuele thema’s en uitdagingen in het waterbeheer te discussiëren. De bijeenkomst werd geïnitieerd door het grensoverschrijdende platform voor regionaal waterbeheer, dat zich sinds 2012 inzet voor regionale samenwerking in het waterbeheer.

Met veel tevredenheid keken de aanwezigen terug op het gezamenlijke werk in de afgelopen jaren aan de grensoverschrijdende wateren, zoals de Berkel en de Dinkel. Volgens de deelnemers heeft daarbij het concept van inhoudelijke samenwerking van de verschillende instanties zich bewezen. Daarbij werkt een Nederlands-Duits coördinatiebureau gevestigd in Gronau mee. Succesvolle mijlpalen zijn daarbij vooral twee grote grensoverschrijdende INTERREG-projecten: LIVING-Vecht-Dinkel en Waterrobuuste Steden. Maar ook verschillende grote conferenties, zoals een bijeenkomst over klimaatadaptatie in november 2019, werden positief genoemd. Vanwege dergelijke resultaten waren alle deelnemers blij dat de formele verlenging van de samenwerking binnen het platform voor de periode 2020 tot 2023 is geslaagd. Vooral het toetreden van Kreis Steinfurt voor de nieuwe samenwerkingsperiode werd bijzonder toegejuicht. De Kreis had in de afgelopen jaren al informeel aan de bijeenkomsten en het werk van het platform deelgenomen.

Voor de eerste keer werd tijdens de zitting een gemeenschappelijke nieuwsbrief gepresenteerd. Deze doet verslag van de samenwerking in het stroomgebied van de Vecht, Berkel, Dinkel en IJssel. De nieuwsbrief draagt de passende naam ‘Water zonder Grenzen’.

De bijeenkomst werd ook gebruikt om een blik op de toekomst te werpen. Gezamenlijk werden de speerpunten voor de toekomstige samenwerking vastgelegd. Daarbij horen onder andere maatregelen voor klimaatadaptatie, bestrijding van muskus- en beverratten en hoogwaterveiligheid. Zo vindt in maart een Nederlands-Duitse hoogwateroefening plaats, waarbij er een noodsituatie geoefend zal worden.

X