Het Duitse Transparenzregister: uitzondering op meldingsplicht voor Nederlandse moedermaatschappijen?

Het Duitse Transparenzregister: uitzondering op meldingsplicht voor Nederlandse moedermaatschappijen?

Een Duitse GmbH is op grond van het Geldwäschegesetz (Duitse witwaswet) verplicht haar uiteindelijk belanghebbende te registreren in het Transparenzregister (Duitse UBO-register). Geldt dat ook in het geval van grensoverschrijdende constructies? Dr. Romy Latka van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater uit Kleve vertelt er meer over.

In het Duitse Transparenzregister dienen de uiteindelijk belanghebbenden van Duitse GmbH’s geregistreerd te worden. De uiteindelijk belanghebbende is de natuurlijke persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming. Men wil daarmee verhinderen dat natuurlijke personen zich verschuilen achter juridische constructies.

Op deze meldingsplicht bestaan echter uitzonderingen. Als de informatie over de uiteindelijk belanghebbende al is vastgelegd in het handelsregister, dan is een melding niet verplicht. Deze uitzondering geldt in een groot aantal van de gevallen. Bij de oprichting van een GmbH moet immers een lijst van aandeelhouders worden ingediend bij het handelsregister.

In het geval van grensoverschrijdende constructies gelden echter bijzonderheden. Als de enige aandeelhouder van een Duitse GmbH een Nederlandse b.v. is, blijkt dit weliswaar nog uit het Duitse handelsregister, maar wie eigenaar is van de Nederlandse moedermaatschappij, blijkt hooguit uit het register bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. De wettelijke uitzondering op de meldingsplicht geldt echter expliciet alleen voor het Duitse handelsregister.

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater heeft hierover recent een vraag ingediend bij het Bundesverwaltungsamt. Het Bundesverwaltungsamt heeft bevestigd dat de uitzondering op de meldingsplicht in geval van een grensoverschrijdende constructie niet van toepassing is. Een Duitse GmbH met een Nederlandse moedermaatschappij blijft dus verplicht om haar uiteindelijk belanghebbende te registreren bij het Duitse Transparenzregister. Bij overtredingen van deze verplichting kunnen hoge boetes worden opgelegd.

Rechtsanwältin dr. Romy Latka. Foto: STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Over de auteur

Dr. Romy Latka is Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater. Gedurende haar loopbaan bekwaamde Latka zich in op het gebied van internationaal contractrecht en algemene voorwaarden, software- en licentierecht, IT-recht en Open-Source software-recht. Sinds 2017 is ze gecertificeerd toezichthoudster voor gegevensbescherming.

 

 

 

 

 

X