Grensoverschrijdende opening van Elfde Toren

Grensoverschrijdende opening van Elfde Toren
Openingswoord door de burgermeester van Samtgemeinde Emlichheim. © EUREGIO

Op 30 juni vond de opening van de ‘Elfde Toren’ in het Duitse plaatsje Laar plaats. Langs de rivier Overijsselse Vecht staan van Zwolle tot Gramsbergen op tien bijzondere locaties en unieke plekken ‚Tien Torens‘. Met de plaatsing van de ‘Elfde Toren’ net over de grens is het dorpje Laar het elfde beleefpunt aan de Vecht geworden. Bij de opening was ook aandacht voor het ‘Varende klaslokaal’: een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma voor scholen, waarin kinderen en jongeren hun eigen omgeving, het buurland en de natuur beter leren kennen. 

De Elfde Toren en het Varende klaslokaal zijn mogelijk gemaakt door de grensoverschrijdende samenwerking tussen MarketingOost, waterschap Vechtstromen en Samtgemeinde Emlichheim, binnen het project LIVING Vecht-Dinkel. Met de Elfde Toren en het Varende klaslokaal is de recreatieve, culturele en educatieve waarde en beleving van de Vecht vergroot. Dit punt van de Vecht bij Laar is getransformeerd tot een ware trekpleister. Naast fietsen, wandelen en varen kan er beleefd en geleerd worden door middel van kunst en informatie.

Elfde Toren: beleefpunt langs de Vecht

Het Vechtpaneel. © EUREGIO

De Tien Torens uit het zogenaamde Tien Torenplan staan voor bijzondere locaties en unieke plekjes langs de Overijsselse Vecht. In het kader van grensoverschrijdende toeristische arrangementen is dit Nederlandse concept naar de Duitse zijde van de grens doorgetrokken. Binnen dit deelproject is Laar gekozen tot elfde beleefpunt. Het dorp is niet alleen rijk aan natuur, kunst en cultuur, maar ook een belangrijk knooppunt. Bijvoorbeeld van het Vechtdal-wandelpad, de Vechtdalfietsroute of de Laarer Mühlenroute. Op het Vechtpaneel dat gerealiseerd is, is een overzicht van de Vecht van bron tot monding – 167 kilometer – te zien. De nieuwe wandelroute Rondje Laar start naast de historische molen en het Heimathaus, en voert naar het uitzichtpunt Horizont. Wandelaars kijken er uit over de grensmeander van de Vecht. Hier staat ook het bijzondere kunstwerk VechtNesten van kunstenaar Roel Westerman. Op een andere plek langs de Vecht is de beeldengroep Wortlos te zien, onderdeel van Kunstwegen: metershoge figuren, die vanuit beide oevers over het water naar elkaar kijken. Gemaakt van ijzerdraad lijken zij in het landschap op te gaan.

Varend klaslokaal

Voor scholen aan weerszijden van de grens biedt de Vecht mogelijkheden voor samenwerking. Aan beide zijden van de grens wordt met interactief en regiospecifiek lesmateriaal gewerkt. Daartoe werden binnen het project Varend klaslokaal tweetalige identificatiekaarten ontwikkeld. Het Varende klaslokaal zorgt ervoor dat kinderen en jongeren niet alleen de regio, maar ook het buurland en de natuur beter leren kennen met een tochtje op de Vechtzomp. Talrijke klassen van basisscholen hebben al deelgenomen.

Totstandkoming

De Elfde Toren en het Varende klaslokaal zijn gerealiseerd door Samtgemeinde Emlichheim, MarketingOost en het waterschap Vechtstromen in het kader van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Het project is een Duits-Nederlands initiatief, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en de nationale programmapartners in het kader van het INTERREG V A-programma. Het doel van het project is om gezamenlijk meer te doen voor de hoogwaterbescherming, het toerisme en de gemeenschappelijke identiteit in de regio in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht en de Dinkel.

X